Stanoviska Unie advokátů

7 Led 2022

Nová rubrika na webu Unie advokátů se jmenuje „Z ČAK“

Unie advokátů se skutečně nedomnívá, že by měla sloužit jako další komunikační kanál České advokátní komory. Je však jasné, že ČAK ovlivňuje kvůli povinnému členství všech advokátů v ČAK život svých členů zásadní způsobem. Tomu však dle názoru UA neodpovídá komunikace ČAK ve směru k jejím členům, a to již do takové úrovně, že je technicky velmi obtížné se k některým informacím propracovat.
26 Pro 2021

Nová závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory

Dne 14. 12. 2021 schválilo představenstvo ČAK „Závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory“ (viz příloha článku). Jedná se především o zamezení toho, aby jednotliví členové představenstva i náhradníci představenstva (zaměstnancům ČAK je pak toto zakázáno zcela) informovali média o jakémkoliv rozhodnutí představenstva ČAK. Pokud pak bude kdokoliv médii osloven, má dle těchto nově přijatých pravidel povinnost informovat o této skutečnosti  „obratem“ jednak tajemníka, jednak „odbor vnějších vztahů“. Dle nových pravidel výstupy za Komoru před jejich poskytnutím vždy schvaluje předseda, tajemník nebo mluvčí - vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK.
28 Lis 2021

Je právo byznys?

Bývaly doby, kdy tvrdit, že právní zastupování je byznys, se pokládalo za „mravně nepřípustné“ a o placení se oficiálně vůbec nemluvilo. Obhajoba klienta bylo totiž „poslání“, zejména mělo sloužit k „posilování socialistické zákonnosti“. Stojí za připomínku, že placení v dobách před Listopadem 1989 probíhalo oficiálně pouze ve směru ke „státním“ advokátním poradnám, neboť advokáti jako samostatní a na těchto poradnách „nezávislí“ poskytovatelé obhajoby vůbec neexistovali. Samozřejmě, že klienti jednotlivým advokátům platili – ale to bylo tak zvaně „navíc“ a toto placení probíhalo v podstatě úplatkářskými metodami.
4 Říj 2021

Stanovisko UA k hospodaření České advokátní komory

V posledním věstníku byly publikovány výsledky hospodaření České advokátní komory. Tento dokument si zajisté zasluhuje podrobný rozbor a UA se mu bude ještě v budoucnu věnovat. V současné době však považujeme za nutné upozornit na zajímavosti, které se vztahují k tvorbě a užití sociálního fondu.
29 Dub 2021

O členství v představenstvu v České advokátní komoře se bojuje v Senátu? Zajímavé!

Senátorka a advokátka Mgr. Adéla Šípová iniciovala pozměňovací návrh zákona o advokacii tak, aby volby do orgánů České advokátní komory mohly proběhnout elektronickým hlasováním, a nikoliv pouze osobní prezencí na sněmu ČAK. Proti tomuto jejímu návrhu se vzedmul zásadní odpor ze strany současného představenstva ČAK, jehož členové – s výjimkou JUDr. Jirouska – znovu do představenstva kandidují. To ovšem pisatel ve svém dopisu zatajuje a upozorňuje pouze na kandidaturu Mgr. Šípové do představenstva ČAK.
28 Dub 2021

Hlavně, aby neprošel!

Strach z toho, že by mohl projít návrh senátorky Adély Šípové, advokátky, o elektronické volbě  do orgánů ČAK, zejména sněmu, musí být v současném představenstvu ČAK obrovský. Jinak by totiž nemohl vyvolat tak zásadní reakci, jakou byl článek, uveřejněný v Advokátním deníku 27. 4. 2021 s názvem "Oblíbené omyly kolem voleb
do orgánů ČAK". Podle názoru Unie advokátů, z.s. článek obsahuje řadu argumentačních faulů, které se mohou dobře sledovat maje v ruce knížku Arthura Schopenhauera „Eristická dialektika“, pojednávající právě
o nejrůznějších způsobech, jakými lze „posunout“ tvrzení druhé strany.
26 Dub 2021

Sněm navždy prezenčně

Pokud by se měl sněm České advokátní komory konat skutečně prezenčně tak, aby se na něm účastnili všichni advokáti, musel by se konat v O2 Aréně nebo alespoň na fotbalovém stadionu Slávie. Že tomu tak nikdy nebude, je stav, se kterým představenstvo evidentně počítá. A aby se mohl sněm uskutečnit na platformě hodné 21. století, totiž s elektronickým hlasováním, tomu představenstvo brání.