Stanoviska Unie advokátů

30 Črv 2022

Stanovisko k neúčelnosti regulace „náboru klientů“ pravidly ČAK

Unie advokátů, z.s., upozorňuje na zveřejnění dalšího (anonymizovaného) rozhodnutí, které ČAK vedla pod spisovou značkou K 6/2020. Toto kárné řízení považuje Unie advokátů za specifické v několika směrech: předně podnět k tomuto řízení podalo Ministerstvo spravedlnosti, což je samo o sobě neobvyklé.
17 Kvě 2022

Kde je hranice svobody projevu advokátů podle ČAK?

Dne 27. 4. 2022 zrušil Městský soud v Praze rozsudkem pod sp. zn. 9 Ad 5/2019 rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK sp. zn.  K 142/2016. Soud dospěl k závěru, že ČAK nepřísluší kárně postihovat advokáta za jeho projevy, které nesouvisí s výkonem advokacie.
6 Dub 2022

Platit, platit, platit!

Unie advokátů, z.s. vyslovuje svůj nesouhlas s necitlivým přístupem vedení ČAK vůči advokátům v nepříznivé ekonomické situaci ve věci možného snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodů do sociálního fondu.
7 Led 2022

Nová rubrika na webu Unie advokátů se jmenuje „Z ČAK“

Unie advokátů se skutečně nedomnívá, že by měla sloužit jako další komunikační kanál České advokátní komory. Je však jasné, že ČAK ovlivňuje kvůli povinnému členství všech advokátů v ČAK život svých členů zásadní způsobem. Tomu však dle názoru UA neodpovídá komunikace ČAK ve směru k jejím členům, a to již do takové úrovně, že je technicky velmi obtížné se k některým informacím propracovat.