Stanoviska Unie advokátů

29 Kvě 2023

Je to stále dokola: vyjádřete se a pošlete. Aneb co dělat, když na advokáta je podána stížnost.

Jedinou v zákoně o advokacii vyjádřenou úlohou České advokátní komory je „dohled nad řádným výkonem advokacie“. Tuto ze státu přenesenou pravomoc ČAK vykonává pomocí kontrolních mechanismů, které sestávají z činnosti Kontrolní rady a Kárných komisí, jejichž členové tvoří kárné senáty. Z tohoto uspořádání plyne také fakt, že skutečným „vládcem“ České advokátní komory není její předseda, ale předseda Kontrolní rady, který je jediným kárným
18 Kvě 2023

Konec advokátního tarifu v Čechách - začátek soudů českých advokátů u ESLP?

"Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky." Nesmrtelný výrok Viktora Stěpanoviče Černomyrdina, bývalého předsedy vlády Ruské federace, se může stát erbovním heslem současného představenstva České advokátní komory. Proč k valorizaci advokátního tarifu nedošlo/nedojde? Tím se jistě bude Unie advokátů podrobně zabývat a neopomine pečlivě rozebrat i evidentní konflikt zájmů ve kterém je předseda České advokátní komory.
17 Kvě 2023

K problému bezplatné právní pomoci, kde advokáta určuje Česká advokátní komora

V současné době prezident Petr Pavel navrhuje Senátu kandidáty na místa soudce Ústavního soudu. Jednu z kandidátek je, jak jsme se již zmínili, i JUDr. Irena Schejbalová, která je na kandidátkou, navrženu Českou advokátní komorou. Prezentuje se se jako „odbornice na bezplatnou právní pomoc“, a to i v médiích, o čemž svědčí příkladmo její vystoupení v pořadu „Dobré ráno“, o čemž referoval dne 15. 3. 2023 i Advokátní deník – viz zde:
15 Kvě 2023

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky ve věci nominace soudců Ústavního soudu

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky a sdělila mu svůj nesouhlas se způsobem, jak a koho nominovala Česká advokátní komora do funkce soudců Ústavního soudu. Poukázala zejména na netransparentnost nominačního procesu a vyslovila přesvědčení, že mezi advokáty by se našli vhodnější kandidáti. Celý dopis, adresovaný prezidentovi republiky, je možno přečíst zde.
17 Dub 2023

Budeme také stávkovat? Aneb chceme také valorizační doložku!

Připomínáme zprávu z loňského září, kdy právníci v Anglii a Walesu, což je jedna ze tří jurisdikcí Velké Británie (dalšími jsou Skotsko a Severní Irsko) zahájili stávku za zvýšení advokátního tarifu. Unii advokátů je známo, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku opakovaně judikoval, že přímus k převzetí obhajoby advokátem, určeným soudem, nepodléhá zákazu "nucené nebo povinné práce" práce ve smyslu
16 Dub 2023

Kdo jim to radí?

Poradní orgány jednotlivých ministerstev jsou rozsáhlé mírně formalizované sbory, které nejenom připravují podklady pro "své" ministerstvo, ale získávají i cenná propojení, a to jak ve směru k danému ministerstvu, tak mezi sebou navzájem. V řadě případů se velmi vyplatí vědět "who is who", protože z profesních a často z toho plynoucích i osobních kontaktů lze ledasco vypozorovat. V každém případě platí, že kdo je informován, není překvapen...
27 Úno 2023

Otevřený dopis předsedovi České advokátní komory

Dne 22. 3. 2023 uveřejnil Advokátní deník rozhovor s předsedou České advokátní komory, JUDr. Robertem Němcem, LLM.
Celý rozhovor je zde: https://advokatnidenik.cz/2023/02/22/robert-nemec-projevy-advokatu-politiku-nejsou-stanovisky-cak-ani-advokacie/
Unie advokátů, z.s. považuje vyjádření předsedy ČAK za zcela nepřijatelné, a to zejména v té části, kdy vyzývá politicky činné advokáty, aby z Komory vystoupili. Citujeme doslova:
13 Úno 2023

K nálezu Pléna Ústavního soudu, ze dne 24. ledna 2023

Unie advokátů, z.s., ve svém vyjádření analyzovala dopady, které budou plynout pro advokáty z nálezu Pléna Ústavního soudu, který byl přijat dne 24. ledna 2023. O svém stanovisku informovala zde uvedenými přípisy Českou advokátní komoru i ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a požádala je, aby ochránili advokáty před možností prakticky neomezenou povinností zastupovat klienty i v těch nejtěžších případech za odměnu, která je hluboce pod úrovní, která by mohla být označena jako spravedlivá. Nález Pléna Ústavního soudu otevřel cestu k masovému zneužívání vynucené právní pomoci ze strany klientů. 
Vzhledem k tomu, že Unie advokátů považuje vzniklou situaci za závažnou, bude v případě, že se jí nedostane odpovědi, tyto urgovat
30 Pro 2022

K souběhu spotřebitelského sporu a stížnosti proti advokátovi

K absurditám dnešní doby patří, že advokát je vůči svému klientovi dodavatelem a klient požívá ochrany spotřebitele ohledně služeb, advokátem mu poskytnutých, jako kdyby klientovi byly dodány housky na krámu. Najednou už neplatí obvyklý bonmot, že když se sejdou dva právníci, vyprodukují tři právní názory! Najednou jsou advokáti ti, kteří mají přímo povinnost mít křišťálovou kouli, ze které odhadnou právní názor soudu a jednání protistrany, ba i důkazy, o kterých neměl ani on ani jeho klient vůbec žádnou potuchu a které se objevily až v průběhu řízení. Prostě advokát odpovídá za to, že těsto vykyne, pec je nahřátá správně, rohlíky jsou dostatečně křupavé a spor dopadne tak, jak si klient přeje.