Kárné stíhání advokáta za jednání nesouvisející s advokacií

Tento oddíl webových stránek Unie advokátů nese název „Kárné stíhání advokáta za jednání nesouvisející s advokacií“. Je to název svým způsobem zavádějící, protože Česká advokátní komora a s ní do značné míry i správní soudy tvrdí, že advokátem „nelze přestat být“ a že ČAK má pravomoc stíhat své členy za v podstatě jakékoliv jejich jednání, protože toto jejich jednání prakticky vždy souvisí s výkonem advokacie, a to na základě toho, že dotyčný je advokát. Při vší úctě Unie advokátů nemůže nevzpomenout slavného Švejkova výroku „Každý Maďar může za to, že je Maďar“. Proto v tomto oddíle budeme shromažďovat případy, které se touto ošemetnou problematikou zabývají. Jsou velmi zajímavé i s ohledem na skutečnost, že je s nimi spojena „čest a důstojnost“. Pochopitelně advokátního stavu. K tomu lze pouze dodat, že je možno se hojit nadějí, že jestliže soudy ve svých rozsudcích uvádějí, jak je důstojnost advokátního stavu důležitá, začnou se i jednotliví soudci chovat k advokátům jako ke kolegům, kteří spolu s nimi budují právní stát a vytvářejí spravedlnost. Lze s lítostí konstatovat, že každodenní praxe ukazuje, že v mnohých případech tomu tak není.

Jednotlivé případy jsou referovány v odděleních menu na judikatura/karne stihani-jednotlivych-advokatu a dále již jednotlivé případy.