Odpovědnost advokáta za škodu

Kdy a do jaké míry odpovídají advokáti klientům za škodu?
Advokáti jsou ze zákona pojištěni proti pochybením, kterých se mohou při zastupování svých klientů dopustit. Práce advokáta je totiž mnohdy hektická a může se stát ledasco. Advokátní „klasika“ je, že advokát podá po lhůtě podání, kde je propadná lhůta. Stává se však, že klient se snaží hojit na advokátovi i tehdy, kdy se advokát žádného pochybení nedopustil a výsledek soudního sporu je „jenom“ jiný, než si klient představoval.
editor St, 05/26/2021 - 19:10