Články a studie

Michaela Blažková: Subjekty zájmové samosprávy jako subjekty majetkové
Masarykova univerzita Brno - Právnická fakulta - Katedra správní vědy a správního práva
editor Čt, 01/01/2015 - 14:34