Kárné stíhání advokátů ČAKem

30 Pro 2022

K souběhu spotřebitelského sporu a stížnosti proti advokátovi

K absurditám dnešní doby patří, že advokát je vůči svému klientovi dodavatelem a klient požívá ochrany spotřebitele ohledně služeb, advokátem mu poskytnutých, jako kdyby klientovi byly dodány housky na krámu. Najednou už neplatí obvyklý bonmot, že když se sejdou dva právníci, vyprodukují tři právní názory! Najednou jsou advokáti ti, kteří mají přímo povinnost mít křišťálovou kouli, ze které odhadnou právní názor soudu a jednání protistrany, ba i důkazy, o kterých neměl ani on ani jeho klient vůbec žádnou potuchu a které se objevily až v průběhu řízení. Prostě advokát odpovídá za to, že těsto vykyne, pec je nahřátá správně, rohlíky jsou dostatečně křupavé a spor dopadne tak, jak si klient přeje.
8 Říj 2021

Elektronická kárná sbírka? ANO! Ovšem jen pro některé...

Ve svém článku kolega p.t. Petr Herblich, jinak předseda Kárné komise, slibuje elektronickou anonymizovanou kárnou sbírku. To je chvályhodný počin a idea. V současné době však má Unie advokátů, z.s. k této JIŽ EXISTUJÍCÍ sbírce něco málo výhrad:
28 Kvě 2021

Kotas! Mám dotaz!

A záznamy z jednání si dělat advokáti smí? A co když dnes ještě někdo umí těsnopis a byl by schopen si zapsat celou schůzku úplně slovo od slova? Smí nebo nesmí takový zápis použít? A jelikož účastni byli dva advokáti, tedy minimálně u toho, který si nahrával, se jednalo o vlastní projev osobní povahy - může anebo nemůže pořídit nahrávku, která obsahuje jeho vlastní projev? Není to, respektive, nemělo by to být spíš tak, že každý odpovídá za to, co kde „vyžblaboce“? A nemělo by to být tak, že jestliže advokát, jehož projev byl nahráván, poskytl evidentně protistraně informace, které ona mohla využít pro sepsání závažných právních dokumentů, neměl by být stíhán naopak kárně on sám? Není snad jasné, že „nahrávaný“ advokát nezastupoval svého klienta řádně, předal protistraně informace, které byly evidentně v neprospěch jeho klienta a teď se své vlastní pochybení - bohužel úspěšně - snaží „shodit na advokáta protistrany? Otázky... samé otázky...
20 Kvě 2021

Nahrávat či nenahrávat?

Kárné řízení je svou povahou trestním řízením, což dosvědčuje i tzv. „Engelův test“, běžně užívaný jak Evropským soudem pro lidská práva, tak Nejvyšším správním soudem.