Kárné stíhání advokátů ČAKem

8 Říj 2021

Elektronická kárná sbírka? ANO! Ovšem jen pro některé...

Ve svém článku kolega p.t. Petr Herblich, jinak předseda Kárné komise, slibuje elektronickou anonymizovanou kárnou sbírku. To je chvályhodný počin a idea. V současné době však má Unie advokátů, z.s. k této JIŽ EXISTUJÍCÍ sbírce něco málo výhrad:
28 Kvě 2021

Kotas! Mám dotaz!

A záznamy z jednání si dělat advokáti smí? A co když dnes ještě někdo umí těsnopis a byl by schopen si zapsat celou schůzku úplně slovo od slova? Smí nebo nesmí takový zápis použít? A jelikož účastni byli dva advokáti, tedy minimálně u toho, který si nahrával, se jednalo o vlastní projev osobní povahy - může anebo nemůže pořídit nahrávku, která obsahuje jeho vlastní projev? Není to, respektive, nemělo by to být spíš tak, že každý odpovídá za to, co kde „vyžblaboce“? A nemělo by to být tak, že jestliže advokát, jehož projev byl nahráván, poskytl evidentně protistraně informace, které ona mohla využít pro sepsání závažných právních dokumentů, neměl by být stíhán naopak kárně on sám? Není snad jasné, že „nahrávaný“ advokát nezastupoval svého klienta řádně, předal protistraně informace, které byly evidentně v neprospěch jeho klienta a teď se své vlastní pochybení - bohužel úspěšně - snaží „shodit na advokáta protistrany? Otázky... samé otázky...
20 Kvě 2021

Nahrávat či nenahrávat?

Kárné řízení je svou povahou trestním řízením, což dosvědčuje i tzv. „Engelův test“, běžně užívaný jak Evropským soudem pro lidská práva, tak Nejvyšším správním soudem.
13 Úno 2021

Návrh vzoru odpovědi kontrolnímu oddělení ČAK

V případě, že je na advokáta podána stížnost, je tento vyzván kontrolním oddělením ČAK, které administruje záležitosti Kontrolní rady ČAK. Kontrolní oddělení samo o sobě nemá pravomoci požadovat jakékoliv vysvětlení, ČAK automaticky předpokládá, že advokáti budou automaticky předpokládat zmocnění předsedou Kontrolní rady ČAK, tedy kárným žalobcem. Toto zmocnění však není ve výzvě explicitně uvedeno. Členové Unie advokátů, z.s. opakovaně upozorňovali kontrolní oddělení i kontrolní radu, že NEEXISTUJE ZÁKONNÁ POVINNOST, která advokátovi ukládá, aby se ke stížnosti vyjádřil. ČAK však přesto stále v rozporu se zákonem i vnitrostavovskými předpisy toto vyžaduje. Proto zde uveřejňujeme návrh - vzor odpovědi ČAK, kontrolnímu oddělení, k jejich neoprávněným požadavkům, včetně právní argumentace.