Kárné stíhání advokátů ČAKem

16 Lis

Jak mají advokáti spolu komunikovat? (poučení z kárné praxe)

Mnozí možná neuvěří, čím vším se musí kárný senát České advokátní komory zabývat. Příklad, o kterém informujeme tentokrát, je jen střípkem v mozaice vnitřního dění na poli advokacie. Máme za to, že pokud tedy už ve věci musí rozhodovat kárný senát, bylo by dobré o něm zpravit i veřejnost, což tímto činíme a doufáme v otevření diskuse na tato témata.
9 Čer

Ke kárnému stíhání Mgr. Petra Němce

Unie advokátů, z.s. má pochybnosti o tom, zda expresivní vyjádření a "vtípky", byť i nevhodné či méně vhodné, mohou být předmětem kárného stíhání, když to je kárný senát, který určuje čistě ze subjektivních hledisek, co je a co není porušením  „důstojnosti advokáta“.  „Důstojnost advokáta“ nebyla nikdy nikde definována a záleží na čistě subjektivním hodnocení kárných žalobců, jak „porušení důstojnosti“ vnímají oni sami. Taková interpretace obsahu kárného provinění je přitom tak neurčitá, že lze těžko hovořit o řádně vymezené „skutkové podstatě“ kárného provinění. Unie advokátů přitom poukazuje na skutečnost, že rozdíl ve vnímání vhodnosti či nevhodnosti jednání advokátů může být dán i generačními rozdíly, neboť v kárných komisích často zasedají advokáti, kteří jsou o generaci (i více) starší než posuzovaní advokáti, takže posuzování reality a toho, jak je vnímána veřejností může být značně zkreslené.