K. Samková - proklínání tureckého velvyslance

31 Kvě 2022

Rozsudek MS Praha ve věci tzv. proklínání

Plné znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby Kláry Samkové proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory – podle tohoto rozsudku tzv. proklínání nemá žádnou vazbu na výkon advokacie a nelze jej tedy kárně stíhat coby porušení kodexu advokáta.
31 Kvě 2022

Správní žaloba – tzv. Proklínání

Zveřejňujeme úplné znění správní žaloby Kláry Samkové, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 16. května 2018, ve spojení s rozhodnutím odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory ze dne 9. října 2018.
31 Kvě 2022

Klára Samková – proklínání tureckého velvyslance a následný spor s ČAK

Dne 6. 6. 2016 proběhlo před velvyslanectvím Turecké republiky čtení textu K. Samkové „Máme se bát islámu?“, na který byla autorka textu také pozvána. V rámci svého krátkého projevu se vyjádřila k předcházejícím projevům tureckého velvyslance, který dle jejího názoru porušil diplomatický protokol a usiloval o omezení svobody projevu v ČR, a tzv. jej „proklela“. Za toto své jednání byla Českou advokátní komorou kárně odsouzena. Městský soud v Praze dne 27. 4. 2022 rozhodnutí Odvolacího kárného senátu ČAK zrušil s odůvodněním, že advokáty nelze stíhat za projevy, které alespoň minimálně nesouvisí s výkonem advokacie.