Rozsudek MS Praha ve věci tzv. proklínání

Plné znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby Kláry Samkové proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory – podle tohoto rozsudku tzv. proklínání nemá žádnou vazbu na výkon advokacie a nelze jej tedy kárně stíhat coby porušení kodexu advokáta.