Z.C. - jízda pohlavního údu na velbloudu

14 Led 2022

Kauza Z.C. - Jízda pohlavního údu na velbloudu

Dne 14. 1. 2022 vynesl Městský soud v Praze rozsudek sp. zn. 9 Ad 17/2018-35, kde zrušil rozhodnutí Odvolacího kárného senátu a věc vrátil  novému projednání. Rozsudek je dostupný pod článkem, přičemž podtržený text je zvýrazněn Unií advokátů, z.s.