Kauza Z.C. - Jízda pohlavního údu na velbloudu u Městského soudu již podruhé

Již podruhé se musel Městský soud v Praze vypořádávat s vadným rozhodnutím odvolacího kárného senátu České advokátní komory ohledně "excesivního" vyjádření advokátky Z.C. na sociálních sítích ohledně věci, která naprosto nesouvisela s výkonem advokacie.

Městský soud posoudil jako opodstatněnou námitku žalobkyně, která poukazovala na nepřezkoumatelnost již druhého rozhodnutí odvolacího kárného senátu. Městský soud  "akceptoval argument, že se rozhodnutí dostatečně nevyrovnává s argumentací obsaženou v odvolání." Jinými slovy, ani po zcela návodném rozhodnutí Městského soudu nebyl odvolací kárný senát schopen se vypořádat s námitkami žalobkyně tak, jak mu to uložil Městský soud v předcházejícím rozsudku. Unie advokátů, z.s. konstatuje, že takovéto pochybení nevrhá dobré světlo na profesionalitu odvolacího kárného senátu a zpochybňuje samotnou podstatu kárných řízení coby výkonu sic veřejné moci, avšak vykonávané na základě profesní samosprávy.

Unie advokátů, z.s. upozorňuje, že s ohledem na běh času je pravděpodobné, že Česká advokátní komora a kárné senáty "hrají na průtahy  čas", aby následně mohly řízení zastavit z důvodu jeho délky. To se však i tak projeví negativně v "rejstříku kárných řízení", neboť uvedené řízení bude vedené jako "zastavené", nikoliv jako "zproštěno kárných obvinění". Tímto způsobem se Česká advokátní komora jistí i před případnou náhradou škody, kterou by musela kárně nesprávně stíhanému advokátovi ve smyslu judikatury Ústavního soudu platit ona sama.

Unie advokátů, z.s. vyslovuje své znepokojení nad úrovní a zjevnou tendenčností kárných řízení a vyslovuje názor, že samotný tento způsob řízení poškozuje advokátní stav.

Příloha Size
Rozsudek ZC II.pdf 403.17 KB