Aktuality

10 Čer 2021

Oprávnění k poskytování právních služeb se rozšiřuje

Dne 26. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 208/2021 Sb. Na jeho základě dochází s účinností od 1. 7. 2021 k zavedení nové živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Česká advokátní komora považuje toto rozšíření živnostenského zákona za zásah do zákona o advokacii a faktickou podporu poskytování právních služeb mino zákon o advokacii. Protestuje proti tomu, že k přijetí tohoto vládního nařízení došlo bez jakékoliv konzultace s ČAK.
28 Kvě 2021

Kotas! Mám dotaz!

A záznamy z jednání si dělat advokáti smí? A co když dnes ještě někdo umí těsnopis a byl by schopen si zapsat celou schůzku úplně slovo od slova? Smí nebo nesmí takový zápis použít? A jelikož účastni byli dva advokáti, tedy minimálně u toho, který si nahrával, se jednalo o vlastní projev osobní povahy - může anebo nemůže pořídit nahrávku, která obsahuje jeho vlastní projev? Není to, respektive, nemělo by to být spíš tak, že každý odpovídá za to, co kde „vyžblaboce“? A nemělo by to být tak, že jestliže advokát, jehož projev byl nahráván, poskytl evidentně protistraně informace, které ona mohla využít pro sepsání závažných právních dokumentů, neměl by být stíhán naopak kárně on sám? Není snad jasné, že „nahrávaný“ advokát nezastupoval svého klienta řádně, předal protistraně informace, které byly evidentně v neprospěch jeho klienta a teď se své vlastní pochybení - bohužel úspěšně - snaží „shodit na advokáta protistrany? Otázky... samé otázky...
28 Kvě 2021

Náhradní sněm?

Podle rychlých zpráv z představenstva, které ČAK rozesílá všem advokátům, proběhlo dne 20. 4. 2021 druhé jednání představitelů ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska a JUDr. Petra Čápa s představiteli Ministerstva spravedlnosti ve věci organizace 8. sněmu, respektive ve věci případné úpravy náhradních voleb a dalších aktuálních otázkách týkajících se advokacie.
28 Kvě 2021

Lawyers&Business a jeho kulaté stoly na téma SNĚM ČAK 2021

Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádá projekt Lawyers & Business sérii kulatých stolů, v níž představí vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. Pořad je dostupný formou videozáznamu. Moderuje jej šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Postupně se zaměří ještě na témata Digitalizace a elektronická advokacie a Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty, Služby a komunikace České advokátní komory a Vzdělávání advokátů.
26 Kvě 2021

Kdy a do jaké míry odpovídají advokáti klientům za škodu?

Advokáti jsou ze zákona pojištěni proti pochybením, kterých se mohou při zastupování svých klientů dopustit. Práce advokáta je totiž mnohdy hektická a může se stát ledasco. Advokátní „klasika“ je, že advokát podá po lhůtě podání, kde je propadná lhůta. Stává se však, že klient se snaží hojit na advokátovi i tehdy, kdy se advokát žádného pochybení nedopustil a výsledek soudního sporu je „jenom“ jiný, než si klient představoval.
21 Kvě 2021

Dosavadní stanovisko představenstva ČAK k nemožnosti konání sněmu ČAK on-line formou se ukázalo jako zjevně neúnosné

V minulých týdnech jsme byli svědkem opakovaných vyjádření jak členů představenstva, tak s představenstvem „spřátelených“ advokátů, ze kterých vyplývalo, že uspořádání sněmu ČAK on-line formou je zhola nemožné a neproveditelné. Advokátka a senátorka Mgr. Adéla Šípová, která se pokusila vytvořit svým návrhem zákonné podmínky pro takovouto možnost, byla představenstvem ČAK dehonestována způsobem, který dle názoru Unie advokátů, z.s. přesáhl hranice advokátské kolegiality a elementárního slušného chování. To vše se odehrávalo na pozadí skutečnosti, že na Slovensku je připraveno konání sněmu Slovenské advokátní komory on-line, a to včetně výlučně on-line hlasování.
20 Kvě 2021

Nahrávat či nenahrávat?

Kárné řízení je svou povahou trestním řízením, což dosvědčuje i tzv. „Engelův test“, běžně užívaný jak Evropským soudem pro lidská práva, tak Nejvyšším správním soudem.
19 Kvě 2021

Koho podporuje stávající představenstvo ČAK?

Představenstvo České advokátní komory se pro účely 8. sněmu České advokátní komory rozhodlo vybrat ty, které podpoří. Představenstvo podpořilo kandidaturu členů představenstva a náhradníků, kteří hodlají své místo v představenstvu ve volbách obhajovat, a dále se rozhodlo dát příležitost novým kandidátům, které někdo ze současných členů představenstva navrhl, a představenstvo následně schválilo.