Aktuality

29 Kvě 2023

Je to stále dokola: vyjádřete se a pošlete. Aneb co dělat, když na advokáta je podána stížnost.

Jedinou v zákoně o advokacii vyjádřenou úlohou České advokátní komory je „dohled nad řádným výkonem advokacie“. Tuto ze státu přenesenou pravomoc ČAK vykonává pomocí kontrolních mechanismů, které sestávají z činnosti Kontrolní rady a Kárných komisí, jejichž členové tvoří kárné senáty. Z tohoto uspořádání plyne také fakt, že skutečným „vládcem“ České advokátní komory není její předseda, ale předseda Kontrolní rady, který je jediným kárným
22 Kvě 2023

Česká advokátní komora se zastala svobody slova

Dne 24. 8. 2022 obdržela Česká advokátní komora stížnost na advokáta JUDr. Jindřicha Rajchla, dle které se měl dopustit šíření poplašných zpráv, když svým jednáním rovněž vyvolává ve společnosti nenávist a strach. Původně nedoložené tvrzení stěžovatelka v průběhu prověřování JUDr. Rajchla doplnila různými internetovými odkazy.
Na základě svého šetření dospěla Kontrolní rada České advokátní komory k závěru, že „z vybraných projevů
18 Kvě 2023

Konec advokátního tarifu v Čechách - začátek soudů českých advokátů u ESLP?

"Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky." Nesmrtelný výrok Viktora Stěpanoviče Černomyrdina, bývalého předsedy vlády Ruské federace, se může stát erbovním heslem současného představenstva České advokátní komory. Proč k valorizaci advokátního tarifu nedošlo/nedojde? Tím se jistě bude Unie advokátů podrobně zabývat a neopomine pečlivě rozebrat i evidentní konflikt zájmů ve kterém je předseda České advokátní komory.
17 Kvě 2023

K problému bezplatné právní pomoci, kde advokáta určuje Česká advokátní komora

V současné době prezident Petr Pavel navrhuje Senátu kandidáty na místa soudce Ústavního soudu. Jednu z kandidátek je, jak jsme se již zmínili, i JUDr. Irena Schejbalová, která je na kandidátkou, navrženu Českou advokátní komorou. Prezentuje se se jako „odbornice na bezplatnou právní pomoc“, a to i v médiích, o čemž svědčí příkladmo její vystoupení v pořadu „Dobré ráno“, o čemž referoval dne 15. 3. 2023 i Advokátní deník – viz zde:
15 Kvě 2023

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky ve věci nominace soudců Ústavního soudu

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky a sdělila mu svůj nesouhlas se způsobem, jak a koho nominovala Česká advokátní komora do funkce soudců Ústavního soudu. Poukázala zejména na netransparentnost nominačního procesu a vyslovila přesvědčení, že mezi advokáty by se našli vhodnější kandidáti. Celý dopis, adresovaný prezidentovi republiky, je možno přečíst zde.
12 Kvě 2023

Zase jedno udání nevyšlo

Tedy ono to udání nebylo jedno, ale bylo jich evidentně několik. Všechny směřovaly proti JUDr. Jindřichovi Rajchlovi, kterého se příležitostně zeptáme, na co si národ vlastně stěžoval. V každém případě je potěšitelné, že neuspěl. Dle standardního stanoviska Nejvyššího správního soudu pro kárné řízení musí mít kárně stíhaný čin advokáta alespoň minimální propojení s výkonem advokacie. Což neměl. Doufejme, že tento standard Česká advokátní komora již udrží...
12 Kvě 2023

Znova o advokátním tarifu, tentokrát legislativně

Na první pohled by se mohlo zdát, že přijetí novelizace vyhlášky o odměnách advokátů - advokátní tarif, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č 177/1996 Sb. je jednoduchou záležitostí, která probíhá pouze v gesci Ministerstva spravedlnosti, avšak není tomu tak. Plný přehled o legislativních pracích na této vyhlášce, včetně připomínek, najdeme na VeKLEPu. Co to je? Je to jedna součást portálu informačního systém ODok Úřadu vlády České republiky, totiž  elektronická knihovna, která
10 Kvě 2023

Unie advokátů vítá svobodné vyjadřování názorů

Na předsedkyni Unie rodinných advokátů a senátorku JUDr. Danielu Kovářovou se sesypala řada stížností, když vyjevila svůj názor na sex v manželství jako na téměř "povinnou složku" manželského života. Unie advokátů již dříve se vyslovila k tomuto názoru paní senátorky a kolegyně zdrženlivě, neboť je toho názoru, že i když přivádění dětí na svět je pochopitelně "úkolem" manželství, zdaleka z toho nevyplývá povinnost sexu.
17 Dub 2023

Budeme také stávkovat? Aneb chceme také valorizační doložku!

Připomínáme zprávu z loňského září, kdy právníci v Anglii a Walesu, což je jedna ze tří jurisdikcí Velké Británie (dalšími jsou Skotsko a Severní Irsko) zahájili stávku za zvýšení advokátního tarifu. Unii advokátů je známo, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku opakovaně judikoval, že přímus k převzetí obhajoby advokátem, určeným soudem, nepodléhá zákazu "nucené nebo povinné práce" práce ve smyslu
16 Dub 2023

Kdo jim to radí?

Poradní orgány jednotlivých ministerstev jsou rozsáhlé mírně formalizované sbory, které nejenom připravují podklady pro "své" ministerstvo, ale získávají i cenná propojení, a to jak ve směru k danému ministerstvu, tak mezi sebou navzájem. V řadě případů se velmi vyplatí vědět "who is who", protože z profesních a často z toho plynoucích i osobních kontaktů lze ledasco vypozorovat. V každém případě platí, že kdo je informován, není překvapen...