Aktuality

29 Zář 2022

Celková výše zpronevěr advokátních úschov dosáhla za posledních dvaadvacet let podle veřejně dostupných zdrojů bezmála půl miliardy

Advokáti ztrácejí, bohužel, svou důvěryhodnost. Česká advokátní komora je proti tomu bezmocná. Elektronická kniha úschov, kterou ČAK vede, je v podstatě pouze administrativním ztížením pro čestné a svědomité advokáty. Ti nečestní a nesvědomití ji s přehledem obcházejí. Více o tom v blogu JUDr. Tomáše Nahodila.
30 Črv 2022

Stanovisko k neúčelnosti regulace „náboru klientů“ pravidly ČAK

Unie advokátů, z.s., upozorňuje na zveřejnění dalšího (anonymizovaného) rozhodnutí, které ČAK vedla pod spisovou značkou K 6/2020. Toto kárné řízení považuje Unie advokátů za specifické v několika směrech: předně podnět k tomuto řízení podalo Ministerstvo spravedlnosti, což je samo o sobě neobvyklé.
16 Čer 2022

Advokátní komora bojuje proti "nekalé konkurenci", u soudů prohrává

Dne 16. 6. vyšel v Hospodářských novinách na str. 13 článek redaktora Marka Pokorného, který  shrnuje „boj proti vinklaření“ a uveřejňování těch, kteří se tohoto jednání údajně dopouštějí, na „Desce necti“, provozované na webu České advokátní komory. Ani Unie advokátů, z.s. nemá radost z toho, že se do „zastupovacího řemesla“ a právního poradenství míchají osoby, které nejenom že nejsou advokáty, ale které často svým „klientů“" vykládají vyložené bludy.
13 Čer 2022

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k neexistenci sbírky kárných rozhodnutí ČAK

Stejně jako v případě webu ČAK bylo jeho vytvoření součástí volebního programu posléze zvítězivšího vedení, stejný osud má i slib současného i minulého vedení ČAK ohledně zveřejňování kárných rozhodnutí tak, aby byla vytvořena ucelená sbírka. Jejím účelem by měla být především preventivní úloha, kdy zveřejnění jednotlivých rozhodnutí by rozhodně přispělo k tomu, aby advokáti lépe chápali své povinnosti ohledně výkonu advokacie a vyhnuli se – někdy nechtěným – pochybením, za která jsou následně pro ně překvapivě kárně stíháni.
31 Kvě 2022

Rozsudek MS Praha ve věci tzv. proklínání

Plné znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby Kláry Samkové proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory – podle tohoto rozsudku tzv. proklínání nemá žádnou vazbu na výkon advokacie a nelze jej tedy kárně stíhat coby porušení kodexu advokáta.
31 Kvě 2022

Správní žaloba – tzv. Proklínání

Zveřejňujeme úplné znění správní žaloby Kláry Samkové, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 16. května 2018, ve spojení s rozhodnutím odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory ze dne 9. října 2018.