Aktuality

7 Led 2022

Nová rubrika na webu Unie advokátů se jmenuje „Z ČAK“

Unie advokátů se skutečně nedomnívá, že by měla sloužit jako další komunikační kanál České advokátní komory. Je však jasné, že ČAK ovlivňuje kvůli povinnému členství všech advokátů v ČAK život svých členů zásadní způsobem. Tomu však dle názoru UA neodpovídá komunikace ČAK ve směru k jejím členům, a to již do takové úrovně, že je technicky velmi obtížné se k některým informacím propracovat.
Klára Samková – Právo jako odvětví průmyslu, kde klienti musí střílet naslepo
V prosincovém čísle časopisu „Právní rádce“ , který jako měsíčník vydává vydavatelství Economia, a.s., vyšel článek s názvem „Právo jako odvětví průmyslu, kde klienti musí střílet naslepo“. Autorka zde prezentuje své úvahy na téma specializace advokacie a zejména obtíží, do kterých se dostávají klienti, hledající skutečně specializovaného advokáta. Autorka pléduje za další rozvolnění reklamy v advokacii.
editor Po, 12/27/2021 - 09:02
26 Pro 2021

Nová závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory

Dne 14. 12. 2021 schválilo představenstvo ČAK „Závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory“ (viz příloha článku). Jedná se především o zamezení toho, aby jednotliví členové představenstva i náhradníci představenstva (zaměstnancům ČAK je pak toto zakázáno zcela) informovali média o jakémkoliv rozhodnutí představenstva ČAK. Pokud pak bude kdokoliv médii osloven, má dle těchto nově přijatých pravidel povinnost informovat o této skutečnosti  „obratem“ jednak tajemníka, jednak „odbor vnějších vztahů“. Dle nových pravidel výstupy za Komoru před jejich poskytnutím vždy schvaluje předseda, tajemník nebo mluvčí - vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK.
Prohlídky advokátů při vstupu do soudní budovy v lednu 2022 skončí
(Přebíráme informaci z Advokátního deníku)
editor Út, 11/30/2021 - 09:19