Aktuality

16 Čer 2022

Advokátní komora bojuje proti "nekalé konkurenci", u soudů prohrává

Dne 16. 6. vyšel v Hospodářských novinách na str. 13 článek redaktora Marka Pokorného, který  shrnuje „boj proti vinklaření“ a uveřejňování těch, kteří se tohoto jednání údajně dopouštějí, na „Desce necti“, provozované na webu České advokátní komory. Ani Unie advokátů, z.s. nemá radost z toho, že se do „zastupovacího řemesla“ a právního poradenství míchají osoby, které nejenom že nejsou advokáty, ale které často svým „klientů“" vykládají vyložené bludy.
13 Čer 2022

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k neexistenci sbírky kárných rozhodnutí ČAK

Stejně jako v případě webu ČAK bylo jeho vytvoření součástí volebního programu posléze zvítězivšího vedení, stejný osud má i slib současného i minulého vedení ČAK ohledně zveřejňování kárných rozhodnutí tak, aby byla vytvořena ucelená sbírka. Jejím účelem by měla být především preventivní úloha, kdy zveřejnění jednotlivých rozhodnutí by rozhodně přispělo k tomu, aby advokáti lépe chápali své povinnosti ohledně výkonu advokacie a vyhnuli se – někdy nechtěným – pochybením, za která jsou následně pro ně překvapivě kárně stíháni.
31 Kvě 2022

Rozsudek MS Praha ve věci tzv. proklínání

Plné znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby Kláry Samkové proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory – podle tohoto rozsudku tzv. proklínání nemá žádnou vazbu na výkon advokacie a nelze jej tedy kárně stíhat coby porušení kodexu advokáta.
31 Kvě 2022

Správní žaloba – tzv. Proklínání

Zveřejňujeme úplné znění správní žaloby Kláry Samkové, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 16. května 2018, ve spojení s rozhodnutím odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise České advokátní komory ze dne 9. října 2018.
31 Kvě 2022

Klára Samková – proklínání tureckého velvyslance a následný spor s ČAK

Dne 6. 6. 2016 proběhlo před velvyslanectvím Turecké republiky čtení textu K. Samkové „Máme se bát islámu?“, na který byla autorka textu také pozvána. V rámci svého krátkého projevu se vyjádřila k předcházejícím projevům tureckého velvyslance, který dle jejího názoru porušil diplomatický protokol a usiloval o omezení svobody projevu v ČR, a tzv. jej „proklela“. Za toto své jednání byla Českou advokátní komorou kárně odsouzena. Městský soud v Praze dne 27. 4. 2022 rozhodnutí Odvolacího kárného senátu ČAK zrušil s odůvodněním, že advokáty nelze stíhat za projevy, které alespoň minimálně nesouvisí s výkonem advokacie.
17 Kvě 2022

Hodlá ČAK respektovat rozhodnutí soudu?

Nad touto otázkou se zamýšlí úspěšný aktivista, novinář a student Právnické fakulty Jakub Čech. Nikdo jiný než server "tiscali" nemá o jeho článek zájem?
17 Kvě 2022

Kde je hranice svobody projevu advokátů podle ČAK?

Dne 27. 4. 2022 zrušil Městský soud v Praze rozsudkem pod sp. zn. 9 Ad 5/2019 rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK sp. zn.  K 142/2016. Soud dospěl k závěru, že ČAK nepřísluší kárně postihovat advokáta za jeho projevy, které nesouvisí s výkonem advokacie.
16 Kvě 2022

V pravé Poledne

Dne 12. května 2022 vyšel v Právu článek JUDr. Aleše Pejchala coby reakce na skutečnost, že nominant prezidenta Zemana na funkci soudce Ústavního soudu JUDr. Petr Poledník byl nezvolen dosažením celých pěti hlasů z celého Senátu. To je bezkonkurenčně a o jeden řád nejnižší počet hlasů, který kdy kdo z navržených kandidátů dostal.
6 Dub 2022

Platit, platit, platit!

Unie advokátů, z.s. vyslovuje svůj nesouhlas s necitlivým přístupem vedení ČAK vůči advokátům v nepříznivé ekonomické situaci ve věci možného snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodů do sociálního fondu.
25 Bře 2022

Komora nenápadně rozšířila své pravomoci

Novela tzv. „AML“ zákona přinesla zcela „přílepkově“ i rozšíření kárné pravomoci České advokátní komory vůči advokátům. Jak vidno z pouhého jednoho slova, ČAK nejde jen o dohled nad řádným výkonem advokacie, ale o co největší kontrolu nad i dalšími projevy advokátů: osobními a případně politickými. Do jak míry je tato kontrola ústavně konformní, prověří až čas. Komora si však zjevně se zachováváním proporcionality jednotlivých ústavně zaručených práv hlavu nedělá.