Odjinud

12 Úno

Doporučujeme: Spolek Za branou (pomoc stíhaným, odsouzeným a jejich rodinám)

Dovolujeme si širokou veřejnost i advokáty upozornit na existenci spolku Za branou. Ten se už řadu let zabývá psychologicko-sociálně-praktickými aspekty pomoci osobám trestně stíhaným či již odsouzeným a jejich rodinám, zejména pokud jde o věci týkající se pobytu ve vězení či udržování kontaktu s blízkými příbuznými. Unie advokátů považuje takovouto pomoc za nesmírně přínosnou a ráda napomůže zvýšení všeobecného povědomí o tomto uskupení. Věříme, že i další advokáti či široká veřejnost využijí možnosti tyto informace dále šířit a sdílet, aby v případě potřeby mohli také oni a jejich blízcí či klienti advokátních kanceláří služeb spolku Za branou využít. Přikládáme text, který nám zaslal předseda spolku Mgr. Jan Frank:
27 Led

Sinagl.cz: Doporučení

O doporučení advokátům nevnášet do věznic během návštěv klientů mobilní telefony, které počátkem ledna 2020 vydala Česká advokátní komora, informuje též nezávislý publicista Jan Šinágl na svém webu Sinagl.cz.
23 Led

Ceska-justice.cz: Advokáti dostanou díky ÚS víc peněz za opatrovnictví

Advokáti dostanou více peněz za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení. Podle Ústavního soudu neexistuje rozumný důvod, aby advokáti jako opatrovníci účastníků řízení dostávali nižší odměny než v situaci, kdy vystupují jako soudem ustanovení zástupci podle občanského soudního řádu, například u nemajetných lidí.
20 Led

Špehuje vězeňská služba advokáty?

Publicista a justiční aktivista Tomáš Pecina na svém blogu upozorňuje na jedno z doporučení České advokátní komory směrem k advokátům, které se týká vnášení mobilních zařízení do věznic během návštěv klientů, které obhajují. Článek se svolením autora přebíráme v plném znění.
19 Led

Lidovky.cz: Advokátní komora odmítá nesmyslné ataky Václava Moravce

Vyjádření JUDr. Vladimíra Jirouska, předsedy České advokátní komory, k nepřijatelnému přístupu moderátora České televize Vladimíra Moravce, který v rámci svého diskusního pořadu atakoval pozvané zástupce ČAKu (vysvětlující záležitosti týkající se účasti advokátů v Legislativní radě vlády), zveřejnil server Lidovky.cz. Toto vyjádření je oficiálním stanoviskem České advokátní komory k tomuto incidentu.
12 Led

Kárná komise ČAK má nového předsedu

Novým předsedou Kárné komise České advokátní komory byl zvolen její dosavadní místopředseda JUDr. Tomáš Herblich. Ten se tak stal nástupcem JUDr. Petra Čápa, který přechází na pozici tajemníka ČAK (až do ledna 2020 zastávané JUDr. Ladislavem Krymem). Doktor Tomáš Herblich poskytl Advokátnímu deníku krátký rozhovor, který je k dispozici online.