Odjinud

14 Zář 2023

"Rajchlování" pokračuje

Dne 10. 7. 2023 informovala Unie advokátů, že proti JUDr. Jindřichu Rajchlovi byla vznesena kárná žaloba
27 Srp 2023

Nane love - nane love (nejsou prachy - není láska)

Soudům docházejí peníze na úhrady elektřiny, ale taky odměny soudním znalcům, tlumočníkům, ex offo advokátům a poprvé také hrozí, že nebude na mzdy soudcům. To vypadá na první pohled jako jedna velká legrace, kdy na podobné "nane - nane" jsme v minulosti zažili už několikrát. Dnes je však situace přece jen poněkud jiná. Především - propast v rozpočtech justice má na svědomí jejich "vyžrání" odměnami exekutorů za zastavení neúčelných exekucí. Nic proti tomu, že odměna za práci má být hrazena. V praxi je však zřejmé, že exekutoři mají prostě lepší lobbying než advokáti, kterým již 16 let nebyl zvýšen advokátní tarif ani o inflaci, akže dnes fakticky pracují za méně než poloviční odměnu oproti době, kdy byl advokátní tarif přijat.
29 Črv 2023

Advokátní komora jako feudál (???)

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. uveřejnil na svém profilu v Parlamentních listech článek, který osočuje Českou advokátní komoru z toho, že se chová jako feudál a perzekuuje politiky za jejich politické názory, ačkoliv k tomu nemá oprávnění. V tom má samozřejmě doc. Koudelka pravdu, nicméně i tak se dopouští v článku několika nepřesností, které by dle našeho názoru neměly zapadnout:
18 Črv 2023

Nález IV. ÚS 3638/15

Dne 28. 2. 2017 vydal Ústavní soud přelomový nález IV. ÚS 3638/15, kterým judikoval, že za vadná kárná rozhodnutí Kárných senátů nese zodpovědnost právě Česká advokátní komora a nikoliv stát. Toto rozhodnutí bylo svým způsobem překvapivé, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Česká advokátní komora vykonává přenesenou veřejnou moc, takže ten, kdo moc přenesl, by také měl -poměrně logicky - nést zodpovědost za to, že tato přenesená veřejná moc je vykonávána správně. Tento nález Ústavního soudu vzbudil jisté rozpaky, které se promítly i do odborné polemiky na dané téma, kterou zde přinášíme.
5 Črv 2023

Co si Komora navařila, to má...

Unie advokátů se opakovaně vyjadřovala k tomu, jakým způsobem Česká advokátní komora nominovala kandidáty na místo soudce Ústavního soudu. V podstatě šlo pouze o funkcionáře Komory a její předseda, p.t. Robert Němec k tomu uvedl, že jiné advokáty Komora vlastně ani nezná (!!!) než ty, kteří jsou v orgánech komory. Ty další "sebenominace", které zcela jistě byl opatřeny řádným - mnohdy velmi impresivním životopisem - Komora prostě hodila do koše, protože dotyčné "nezná". Jestliže ovšem funkcionáři organizace se zhruba patnácti tisíci členy neví, co se děje v jejich členské základně a dokonce
22 Čer 2023

Důstojnost advokáta dle Sokola

Jedním z okruhů stíhání advokátů Kárnou komisí je porušení "důstojnosti advokátního stavu". Tohoto provinění je možno se dopustit různým způsobem, jedním z nich je, když advokát zastává "nesprávné" názory, druhým je, že mluví sprostě. Druhé ovšem platilo pouze tehdy, pakliže jste byl "plebejským" advokátem, nikoliv advokátem "se vztahy ke Komoře". Kolega Petr Němec ovšem přiměl kárné orgány komory, aby stejné případy byly posuzovány stejně. Přístup, který je úplným základem spravedlivého procesu, byl do té doby České advokátní komoře zjevně neznám. Unie advokátů, z.s., upřímně Komoře přeje, aby jí toto čerstvě nabyté poznání vydrželo, a to i v posuzování kárných prohřešků advokátů s jiným obsahem.
(Děkujeme Hospodářským novnám za umožnění sdílení tohoto článku)
20 Čer 2023

STAY TUNED (aneb uvidíme jak to dopadne...)

V číslu 6/2023 Bulletinu advokacie vyšel rozhovor s předsedou ČAK, p.t. Robertem Němcem. Obsahem článku je především otázka advokátního tarifu. Co k tomu říci? Nelze nevzpomenout bývalého předsedy Rady ministrů Ruské federace, prezidenta Ruské federace a posléze též předsedy vlády Ruské federace, Viktora Stěpanoviče Černomyrdina a jeho slavného výroku: "Chtěli jsme to udělat co nejlíp, a dopadlo to jako vždycky." Jasně, že Česká advokátní komora správně chtěla zvýšení advokátního tarifu! Bohužel to
7 Čer 2023

Využije Česká advokátní komora příležitosti historicky se znemožnit stíháním JUDr. Naxery?

30. 5. 2023 došlo k soudnímu řízení s jistou obžalovanou Janou Peterkovou. Přítomen jednání byl i advokát JUDr. Naxera.
Během soudního řízení došlo k řadě událostí, jejichž následkem se ministr Blažek obrátil na Českou advokátní komoru dopisem (viz příloha 1 níže), který snad lze považovat za podnět k zahájení šetření chování advokáta a případné podání kárné žaloby. Ministr spravedlnosti přitom poněkud zaignoroval fakt, že on sám je dle 
1 Čer 2023

Případ Grosam x ČR u ESLP končí

Čas od času se stane, že se nějakému soudu podař se doopravdy ztrapnit. Zde Unie advokátů posílá klíčenku Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kdy tento senát - na rozdíl od "malého" senátu určil, že stížnost byla podána opožděně. Tuto opožděnost odvodil od své vlastní komunikace se stěžovatelem, přičemž samozřejmě na to, kdy ESLP stěžovateli odpoví, případně kdy mu položí otázky, nemůže mít stěžovatel naprostožádný vliv. Logika řízení tím utrpěla zcela zásadní ránu.