Odjinud

24 Úno 2021

K právu na informace

Od 2. ledna 2020 jsou účinná některá ustanovení zákona č. 111/2019 Sb., kterými byl novelizován i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle této novely získal Úřad na ochranu údajů dvě nové kompetence. Úřad je nyní oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace – rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu. Při přezkumném řízení se postupuje dle správního řádu.
21 Úno 2021

Je systém profesních komor mimořádně špatně nastaven?

Advokáti Záhumenský a Záhumenská jsou toho názoru, že ano. Předestírají, že „jediným správným způsobem regulace svobodných profesí je nastavení systému akreditace pro komory. Když právnická osoba akreditaci získá, měla by mít možnost být plnohodnotnou profesní komorou. Není už únosné, aby existovala jen jedna komora, která diktuje všem, co je správné, aniž by sama zastávala morální hodnoty a pomáhala společnosti. Myslíme si, že je načase usilovat o novelu zákona.“
21 Led 2021

Vedení České advokátní komory proti všem?

Česká advokátní komora se ohrazuje proti „dezinformacím“, které údajně vypustily Hospodářské noviny v článku Marka Pokorného. Autor článku se dopustil zásadního prohřešku, že si dovolil napsat článek podle sebe a data, poskytnutá mu vedením České advokátní komory poskládat do souvislostí tak, jak je vidí on. Unie advokátů, z.s. toto považuje za zcela legitimní způsob novinářské práce a je toho názoru, že reakce České advokátní komory na článek M. Pokorného je nepřiměřená.
11 Led 2021

Proč nevzal právní zastoupení?

Advokátní koncipient byl odsouzen za to, že zpracoval jeden případ - převod pozemků - nikoliv jako zaměstnanec advokátní kanceláře, ale na svůj vlastní účet. Nejvyšší správní soud, stejně jako Česká advokátní komora, dospěl k závěru, že se jedná o „vinklářství“, tedy neoprávněné poskytování právních služeb. S tím je možno souhlasit, ovšem Unie advokátů, z.s. shledává problém jinde.
15 Lis 2020

Další reakce z řad advokátů na uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou

Otázka nájemní smlouvy paláce Dunaj, uzavřená představenstvem ČAK na dobu 30 let, vzbuzuje stále další a další reakce. Komora místo toho, aby vyjasnila otevřeně všechny okolnosti, i nadále mlží a vyčítá svým členům, že se dostatečně nevěnují aktivitám představenstva a „nedávají pozor“. Připomíná to obvyklá vyjádření pachatelů násilných trestných činů, kteří svou oběť viní z toho, že neměla jít večer sama v parku a neměla mít minisukni. Unie advokátů, z.s. bude s napětím očekávat další vývoj, neboť jak vidno z přiložené reakce, která se objevila na sociální síti LinkedIn, zejména mladší generace advokátů má ke komunikaci i k jednání samotnému  představenstva České advokátní komory výhrady. Je ovšem otázka, do jaké míry tyto výhrady budou představenstvu ČAK vadit. Do sněmu je daleko, a konec konců, se zařizováním „společné kandidátky“, která předává moc z minulého představenstva do budoucího, jím „předzvoleného“, má i stávající představenstvo bohaté zkušenosti.
11 Lis 2020

Stíhaný advokát Janoušek opouští vedení kanceláře Rowan Legal

JUDr. Martin Janoušek odchází z vedení kanceláře Rowan Legal, neboť je trestně stíhán. Jeho obhájcem je JUDr. Lukáš Trojan, místopředseda kontrolní rady České advokátní komory. Unie advokátů, z.s. bude s napětím pozorovat, zda advokát stíhaného dá z titulu své funkce podnět k zahájení kárného řízení, neboť trestný čin úplatkářství, zejména pokud bude prokázán, zajisté poškozuje dobré jméno advokacie.
8 Lis 2020

Glosa Petra Němce o politických názorech advokátů (Lidovky.cz)

Advokát Petr Němec (www.akpetrnemec.cz) narazil na Českou advokátní komoru. Podle jejího názoru se advokát nemá do politiky co míchat. Jak to, že to blahé paměti neřekla Komora  třeba Rašínovi? Ten byl za své politické názory svého času dokonce odsouzen za vlastizradu k smrti.
4 Lis 2020

Dopis Kláry Samkové JUDr. Jirouskovi k otázce pronájmu Paláce Dunaj advokátní komorou

Unie advokátů, z.s. referovala o článku vedení ČAK, který byl uveřejněn dne 30. 10. 2020 ohledně pronájmu Paláce Dunaj. Jelikož v tomto článku vedení ČAK se autoři článku odkazují na jednání Kláry Samkové, která byla do nájemní smlouvy nahlédnout, přinášíme text jejího vyjádření, zaslaný  dne 1. 11. 2020 k rukám předsedy ČAK JUDr. Jirouska.
4 Lis 2020

Soudcovská unie má staronového prezidenta JUDr. Libora Vávru

Soudcovská unie zvolila do svého čela opětovně svého dřívějšího prezidenta JUDr. Libora Vávru. K volbě upřímně gratulujeme!
S ohledem na coronavirovou situaci bylo zrušeno tradiční shromáždění delegátů a volba proběhla korespondenčním způsobem. Budeme doufat, že Česká advokátní komora se podobným způsobem připraví i na nadcházející sněm.