Odjinud

4 Kvě 2021

Podle NSS jsou meze přípustné kritiky úředníků přísnější, než u politiků

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu není možno nadávat úředním osobám, a to ani v písemném styku, neboť dochází k narušení veřejné správy. Tuto veřejnou správu však vykonává i Česká advokátní komora na poli dohledu nad řádným výkonem advokacie. Proto pozor, pokud se advokáti budou vyjadřovat k „prověřování stížnosti“, která na ně byla podána, musí tak činit pouze korektně! V souvislosti s některými výroky některých členů představenstva se však skýtá otázka, zda je dovoleno, aby „úřední osoba vykonávající veřejnou správu“ mohla veřejně nadávat ostatním...
29 Dub 2021

Návrh senátorky Mgr. Adély Šípové na distanční hlasování na sněmu České advokátní komory neprošel

Níže přinášíme vystoupení k tomuto zápisu ze strany jednotlivých advokátů - senátorů a přehled o celkovém hlasování. Proti tomuto návrhu hlasovala především ODS a TOP09. Tyto dvě strany jsou dle názoru Unie advokátů, z.s. se současným vedením ČAK těsně spjaty. ODS přes JUDr. Petra Tomana a TOP09 přes
JUDr. Dominika Feriho. K celé situaci vznáší Unie advokátů, z.s. možná trochu nekorektní, ale přece jen dotaz: Nemohly by ty devadesátky už skončit?
5 Dub 2021

Rozšíření kárné odpovědnosti advokátů ve jménu AML

Názor Unie advokátů, z.s. na zákon č. 527/2020, kterým byl novelizován zákon proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. (AML), není ojedinělý. Nad jeho „zvláštnostmi“ se pozastavili i advokáti JUDr. Aleš Hradil a Mgr. David Flutka. Na rozdíl od stanoviska Unie advokátů, z.s., která rovněž požádala redakci Advokátního deníku o jeho uveřejnění, názor těchto autorů Advokátní deník uveřejnil.
27 Bře 2021

Z blogu advokátky Zahumenské: Je mlčení v totalitě slučitelné s etikou advokáta?

Není důležité, CO se říká, případně JAK se to říká, ale KDO to říká. Jak již platí od starého Říma: Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Kolegyně Zahumenská si zjevně neuvědomila, že není místopředsedou České advokátní komory, aby jí svědčilo právo svobody slova a kárná beztrestnost. Již za tu drzost by měla být potrestána!
25 Bře 2021

Není komora jako komora

Dne 22. 3. jsme upozornili na článek, který vyšel v Advokátním deníku, dle kterého připravovaná novela zákona o svobodném přístupu k informacím údajně naruší „svobodnou soutěž“. Nad touto úvahou vyslovila Unie advokátů, z.s. údiv, neboť Česká advokátní komora má monopolní postavení v oblasti dohledu nad poskytováním právních služeb, členství v ní je pro výkon advokacie povinné a není, s kým by ČAK soutěžila. S odstupem několika dnů se ukazuje, odkud tato prapodivná úvaha ze strany ČAK přišla.
22 Bře 2021

Volná soutěž (komor) narušena?

Právě dnes projednává vláda novelu zák. č. 106/1999Sb., tedy o svobodném přístupu k informacím, když tato novela údajně „výrazně okleští spektrum činností profesních komor, když je zařazuje mezi tzv. povinné subjekty s obecnou povinností poskytovat informace“. Jinak řečeno, jde o to, že komory, a to včetně České advokátní komory, se stanou alespoň částečně veřejně kontrolovatelnými. Připomínáme totiž, že – a držme se ČAK – jedná se o „spolek“, který má roční rozpočet ca 160 milionů korun (plus dalších cca 100 milionů vybírá jako pojištění advokátů). Dále připomínáme, že jediným faktickým kontrolorem (ne, do rozebírání činnosti Kontrolní rady ČAK se doopravdy nebudeme pouštět), je jednodenní sněm advokátů, který se koná jednou za čtyři roky a kterého se účastní maximálně 20 % členské základny, což je jediné štěstí, protože kdyby dorazilo všech cca 13 000 advokátů, musel by se objednávat stadion v Edenu. V momentě, kdy Nejvyšší kontrolní úřad má právo kontrolovat hospodaření obcí s desetinovým rozpočtem, je situace ještě rozporuplnější.
13 Bře 2021

Nic o tom nevím, ale do advokátů si kopnu

Unie advokátů, z.s. vyjadřuje svou podporu předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi a jeho stanovisku k názoru prof. Pafka ohledně odměny soudních znalců. Z článku je bohužel vidět, že pan profesor Pavel Pafko toho o advokacii mnoho neví. Je však zvykem v české kotlince hledět na lékaře jako na osobu vševědoucí, což se také, bohužel, projevuje i na politické scéně, kde ke zvolení významně přispěje bílý plášť a stetoskop zavěšený přes krk (což na příklad při kandidatuře onkologa působí obzvlášť pikantézně...).