Odjinud

9 Dub 2024

Další specializovaný advokátní spolek založen! - Unie mediálních advokátů!

Zahájila to Unie obhájců, která se soustředila na otázky obhajoby v trestním právu, pokračovala Unie rodinných advokátů, vedená nyní svou zakladatelkou, předsedkyní a senátorkou Danielou Kovářovou, přidala se Unie advokátů, která se soustředí na obhajobu zájmů advokátů a nyní je zda další sdružení advokátů, které se specializuje na problematiku mediální ochran, zejména ochrany osobnosti.
24 Pro 2023

Povinné členství v komorách - návrat ke korporativismu (?)

Bývalý prezident Václav Klaus se ve svém štědrovečerním článku zabývá návrhem Hospodářské komory, aby všichni podnikatelé přispívali povinně na činnost Hospodářské komory částkou 200,- Kč ročně a toto interpretuje jako v podstatě nucené povinné členství v Hospodářské komoře. Pro advokáty, kteří jsou rovněž podnikateli, by to ovšem znamenalo, že se stanou povinnými členy dvou komor, a to celkem třikrát. Nastalo by to v případě, že vykonávají advokacii ve formě korporace – na příklad společnosti s ručením omezeným.
20 Pro 2023

Nesmíme ani naznačovat...

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Pavel Komár, napsal tehdejšímu vrchnímu žalobci Radimu Daňhelovi v reakci na jeho rezignaci, že je zbabělec. Podle NSS nešlo o kárné provinění. Podle Komára šlo o odpovídající a kritické vyjádření.
Panu státnímu zástupci gratulujeme k neudělení důtky a jménem Unie advokátů z.s. sdělujeme, že by se dle našich vědomostí řada advokátů k ledasčemu a ledaskomu ráda "kriticky vyjádřila", leč žel Bohu kárná
18 Pro 2023

Naxero, Naxero, do roka a do dne...

Prý křičel "gestapo, gestapo" a pral se v soudní síni. Následovala výzva předsedy ČAK (!!!) na sociální síti X - dříve Twitter, aby se přihlásili svědci (!!!), že křičel a pral se. Jak se zdá, přihlašování bylo nedostatečné a skutek nebyl prokázán. Naxera sám prál, že se nepral. Přál si prát se předseda ČAK? A co ministr spravedlnosti? Prohlásil, že když nebude spokojen (tedy pravděpodobně když nebude kárně žalováno), sám jako kárný žalobce zasáhne! Lze tedy očekávat vynoření se nových důkazů jako toku říčky Punkvy, když proběhne Macochou? Budou speciální důkazy - důkazy ministerské? Samé otázky, samé otázky... Kolegovi Naxerovi vřele doporučujeme, aby se neradoval předčasně a všem ostatním advokátům, aby zapínali nahrávání okamžikem otevření dveří do soudní budovy. Protože jeden nikdy neví, že...
14 Zář 2023

"Rajchlování" pokračuje

Dne 10. 7. 2023 informovala Unie advokátů, že proti JUDr. Jindřichu Rajchlovi byla vznesena kárná žaloba
27 Srp 2023

Nane love - nane love (nejsou prachy - není láska)

Soudům docházejí peníze na úhrady elektřiny, ale taky odměny soudním znalcům, tlumočníkům, ex offo advokátům a poprvé také hrozí, že nebude na mzdy soudcům. To vypadá na první pohled jako jedna velká legrace, kdy na podobné "nane - nane" jsme v minulosti zažili už několikrát. Dnes je však situace přece jen poněkud jiná. Především - propast v rozpočtech justice má na svědomí jejich "vyžrání" odměnami exekutorů za zastavení neúčelných exekucí. Nic proti tomu, že odměna za práci má být hrazena. V praxi je však zřejmé, že exekutoři mají prostě lepší lobbying než advokáti, kterým již 16 let nebyl zvýšen advokátní tarif ani o inflaci, akže dnes fakticky pracují za méně než poloviční odměnu oproti době, kdy byl advokátní tarif přijat.
29 Črv 2023

Advokátní komora jako feudál (???)

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. uveřejnil na svém profilu v Parlamentních listech článek, který osočuje Českou advokátní komoru z toho, že se chová jako feudál a perzekuuje politiky za jejich politické názory, ačkoliv k tomu nemá oprávnění. V tom má samozřejmě doc. Koudelka pravdu, nicméně i tak se dopouští v článku několika nepřesností, které by dle našeho názoru neměly zapadnout:
18 Črv 2023

Nález IV. ÚS 3638/15

Dne 28. 2. 2017 vydal Ústavní soud přelomový nález IV. ÚS 3638/15, kterým judikoval, že za vadná kárná rozhodnutí Kárných senátů nese zodpovědnost právě Česká advokátní komora a nikoliv stát. Toto rozhodnutí bylo svým způsobem překvapivé, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Česká advokátní komora vykonává přenesenou veřejnou moc, takže ten, kdo moc přenesl, by také měl -poměrně logicky - nést zodpovědost za to, že tato přenesená veřejná moc je vykonávána správně. Tento nález Ústavního soudu vzbudil jisté rozpaky, které se promítly i do odborné polemiky na dané téma, kterou zde přinášíme.
5 Črv 2023

Co si Komora navařila, to má...

Unie advokátů se opakovaně vyjadřovala k tomu, jakým způsobem Česká advokátní komora nominovala kandidáty na místo soudce Ústavního soudu. V podstatě šlo pouze o funkcionáře Komory a její předseda, p.t. Robert Němec k tomu uvedl, že jiné advokáty Komora vlastně ani nezná (!!!) než ty, kteří jsou v orgánech komory. Ty další "sebenominace", které zcela jistě byl opatřeny řádným - mnohdy velmi impresivním životopisem - Komora prostě hodila do koše, protože dotyčné "nezná". Jestliže ovšem funkcionáři organizace se zhruba patnácti tisíci členy neví, co se děje v jejich členské základně a dokonce