Odjinud

12 Kvě 2023

Zase jedno udání nevyšlo

Tedy ono to udání nebylo jedno, ale bylo jich evidentně několik. Všechny směřovaly proti JUDr. Jindřichovi Rajchlovi, kterého se příležitostně zeptáme, na co si národ vlastně stěžoval. V každém případě je potěšitelné, že neuspěl. Dle standardního stanoviska Nejvyššího správního soudu pro kárné řízení musí mít kárně stíhaný čin advokáta alespoň minimální propojení s výkonem advokacie. Což neměl. Doufejme, že tento standard Česká advokátní komora již udrží...
10 Kvě 2023

Unie advokátů vítá svobodné vyjadřování názorů

Na předsedkyni Unie rodinných advokátů a senátorku JUDr. Danielu Kovářovou se sesypala řada stížností, když vyjevila svůj názor na sex v manželství jako na téměř "povinnou složku" manželského života. Unie advokátů již dříve se vyslovila k tomuto názoru paní senátorky a kolegyně zdrženlivě, neboť je toho názoru, že i když přivádění dětí na svět je pochopitelně "úkolem" manželství, zdaleka z toho nevyplývá povinnost sexu.
15 Dub 2023

Tweet JUDr. Tomáš Nahodila – Proč ještě nemáme nový advokátní tarif?

Na rozdíl od notářského/exekutorského tarifu jde v případě toho advokátního o významnou zátěž pro státní pokladnu, kterou musí ministerstvo spravedlnosti obhájit ve vládě, podle advokátního tarifu totiž soudy advokátům proplácení obhajoby ex offo i ustanovené zastupování (např. účastníků neznámého pobytu) v civilním řízení, advokátní tarif tedy na rozdíl od toho notářského/exekutorského, kdy odměnu notářům/exekutorům hradí přímo účastníci řízení, znamená pro stát přímé a prakticky neustálé výdaje – podle
11 Dub 2023

Nahodil: Kdo to zastupuje samostatné advokáty?

JUDr. Tomáš Nahodil zveřejnil dne 11. 4. 2023 tweet, ve kterém poukazuje na konflikt zájmů mezi předsedou České advokátní komory coby zástupce advokátů a jednatelem a prokuristou společnosti PRK Partners, s.r.o., při jednání s Ministerstvem spravedlnosti ve věci navýšení advokátního tarifu.
7 Bře 2023

Advokáti mají mlčet - alespoň v České televizi

Poté, co předseda České advokátní komory doporučil politicky činným advokátům, aby po dobu své politické činnosti pozastavili své členství v České advokátní komoře, přišla na advokátní stav a veřejné vystupování advokátů další rána - tentokrát ze strany soudů.
28 Úno 2023

Předseda České advokátní komory to evidentně "přepískl"

Staré advokátní úsloví říká, že "nejlepším spojencem je blbost protistrany". Nyní se začíná ukazovat, že totéž platí i v životě komorovém. Doposud byla opozice z řad advokátů vůči všem předcházejícím i současným představitelům České advokátní komory prakticky mizivá. Jednalo se o několik málo jedinců, kteří si obvykle dovolili připodotknout, že s něčím ne úplně a zcela souhlasí.
25 Úno 2023

O projevu pana předsedy ČAK poněkud nevážně

Víkend 25. - 26. 2. proběhl, jak praví klasik, "v činorodém ruchu", o který se postaral předseda České advokátní komory ve svém stanovisku, uveřejněném 22. 2. 2023 v Advokátním deníku.
24 Úno 2023

Prohlášení advokátů

Přinášíme informaci o skupině advokátů, kteří se vymezují proti "některým" advokátům, kteří údajně vyzývají "k zastavení pomoci Ukrajině"... přičemž tyto výzvy jsou údajně "...často založena na sdílení a vytváření lží a dezinformací či účelově ohýbají realitu."