Odjinud

8 Srp

Advokátka Klára Samková ve sporu s ČAK o rozsah mlčenlivosti

V osobnostním soudním sporu, který Klára Samková vede s Českou advokátní komorou, jde v zásadě o dvě věci: ČAK Samkovou požádala o vyjádření ke stížnosti, která na ni byla vznesena, avšak nepoučila ji o tom, že může toto vyjádření odmítnout poskytnout. Následně pak Komora podle Samkové porušila povinnost mlčenlivosti podle zákona o advokacii, neboť ono vyjádření, které ČAKu v dobré víře poskytla, předala dále stěžovateli. Ten se měl před vznesením stížnosti v kanceláři Samkové chovat natolik agresivně, že z něj měly pracovnice kanceláře strach. Advokátka Samková i personál její kanceláře se nyní cítí jednáním Komory ohroženi na bezpečnosti, protože se obávají, že stěžovatel, kterého Komoře ve svém stanovisku popsala jako agresivní a narušenou osobu, se jí na základě tohoto stanoviska bude chtít mstít. Komora i předseda její kontrolní rady Jan Mikš, kterého Samková v této věci též žaluje, všechna obvinění Samkové odmítají. Podle nich se povinnost mlčenlivosti vztahuje výlučně na vztah advokáta a klienta a neplatí vůči osobám, které na advokáta podají u Komory stížnost. Podle představitelů ČAKu také ČAK není vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které mu advokát na základě výzvy ČAKu sdělí. 
4 Srp

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů, může dojít ke ztrátě

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů. Zatímco u datových schránek existuje archiv, u fyzické podatelny nic takového žádný předpis neukládá. Dokumenty se pouze zakládají do spisu. Na Českou justici se obrátila advokátka, které se takto „ztratilo“ podání na jednom z krajských soudů. Podle ministerstva se situace zlepší s novými nástroji v rámci elektronizace justice.
16 Črv

Smát se není advokátům dovoleno

Podle informací Českého rozhlasu hodlá Kontrolní rada ČAK prošetřit výroky advokáta Michaela Manna. Ten zastupuje autora nenávistného komentáře pod fotografií prvňáčků ze základní školy v Teplicích, která byla zveřejněna na sociálních sítích. Mann v rozhovoru pro server iRozhlas.cz uvedl, že „než převzal zastoupení, sám se tomu komentáři zasmál“. Kontrolní rada advokátní komory by z podnětu tajemníka ČAK Petra Čápa měla nyní prošetřit, zda některá vyjádření advokáta Manna při obhajobě, včetně vyjádření do médií, nebyla v rozporu s advokátní etikou. Server iRozhlas.cz uvádí, že advokátovi hrozí až vyškrtnutí ze seznamu advokátů, což se rovná faktickému zákazu výkonu advokacie.
23 Kvě

Dopis Unie obhájců ČR soudům ve věci vznikajícího množství kolizí jednání

Unie obhájců ČR, reprezentovaná prezidentem JUDr. Tomášem Sokolem a členem prezidia JUDr. Václavem Vlkem, se v přiloženém dopise obrátila na předsedy všech soudů v republice s apelem, aby soudci v následujících měsících zohledňovali při nařizování jednání skutečnost, že od poloviny března došlo k odročení prakticky všech soudních jednání bez stanovení nových jednacích termínů, což může nyní mít za následek extrémní nárůst kolizi termínů, které soudy budou nařizovat. Unie obhájců též touto cestou požádala soudce, aby si sami vyžádali neformální cestou informace o již nařízených jednání obhájců a právních zástupců, čímž lze podle Unie obhájců zamezit právě vzniku kolizí jednání.
24 Bře

Info.cz: Pandemie zasáhla i největší právní firmy

Web Info.cz se zaměřil na to, jak se s pandemií koronaviru vyrovnávají velké advokátní kanceláře v Česku. Podle zjištění vyplývajících z rozhovorů s představiteli těchto firem většina z nich přesunula svou činnost do virtuálního prostředí, resp. práce zaměstnanců z domova, a v provozu tak zůstává jen jejich nezbytné ústředí. Advokátní kanceláře se nyní také více potýkají s klientskými dotazy zaměřenými na oblast pracovního práva – plnění jednotlivých smluv, úpravy pracovních poměrů apod. Samy zároveň mnohdy zřídily vlastní specializované koronavirové týmy a připravují se na to, že i u nich samotných mohou nastat problémy se splatností faktur a cash flow.
21 Bře

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí

Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.
14 Bře

Advokatnidenik.cz: Vězeňská služba žádá advokáty o omezení kontaktů s klienty ve vězení

Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 požádal, aby advokáti podle možností dočasně dávali přednost nepřímému kontaktu s klienty, kteří jsou umístěni ve věznicích. Vězeňská služba také zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů.
12 Úno

Doporučujeme: Spolek Za branou (pomoc stíhaným, odsouzeným a jejich rodinám)

Dovolujeme si širokou veřejnost i advokáty upozornit na existenci spolku Za branou. Ten se už řadu let zabývá psychologicko-sociálně-praktickými aspekty pomoci osobám trestně stíhaným či již odsouzeným a jejich rodinám, zejména pokud jde o věci týkající se pobytu ve vězení či udržování kontaktu s blízkými příbuznými. Unie advokátů považuje takovouto pomoc za nesmírně přínosnou a ráda napomůže zvýšení všeobecného povědomí o tomto uskupení. Věříme, že i další advokáti či široká veřejnost využijí možnosti tyto informace dále šířit a sdílet, aby v případě potřeby mohli také oni a jejich blízcí či klienti advokátních kanceláří služeb spolku Za branou využít. Přikládáme text, který nám zaslal předseda spolku Mgr. Jan Frank:
27 Led

Sinagl.cz: Doporučení

O doporučení advokátům nevnášet do věznic během návštěv klientů mobilní telefony, které počátkem ledna 2020 vydala Česká advokátní komora, informuje též nezávislý publicista Jan Šinágl na svém webu Sinagl.cz.