Odjinud

Klára Samková – Právo jako odvětví průmyslu, kde klienti musí střílet naslepo
V prosincovém čísle časopisu „Právní rádce“ , který jako měsíčník vydává vydavatelství Economia, a.s., vyšel článek s názvem „Právo jako odvětví průmyslu, kde klienti musí střílet naslepo“. Autorka zde prezentuje své úvahy na téma specializace advokacie a zejména obtíží, do kterých se dostávají klienti, hledající skutečně specializovaného advokáta. Autorka pléduje za další rozvolnění reklamy v advokacii.
editor Po, 12/27/2021 - 09:02
Prohlídky advokátů při vstupu do soudní budovy v lednu 2022 skončí
(Přebíráme informaci z Advokátního deníku)
editor Út, 11/30/2021 - 09:19
Kárně či nekárně?
Advokát se údajně domluvil se soudcem na podmínečném propuštění advokátova klienta. V první instanci byli již soudce za jednání, které bylo kvalifikováno jako zneužití pravomoci úřední osoby, odsouzen k podmínečnému trestu. Advokát se měl dopustit pomoci ke zneužití pravomoci úřední osoby a u první instance byl potrestán tříletým zákazem činnosti. A co na to Česká advokátní komora?
editor Pá, 11/12/2021 - 16:23
Tomáš Nahodil: Své vlastní compliance programy by měly mít i profesní komory
I Česká advokátní komora se může dopustit trestných činů! Poněkud hloupé od komory plné právníků je, že to asi tak trochu neví...
editor Ne, 09/05/2021 - 10:31
Nekonečný příběh s pronájmem paláce Dunaj
Unie advokátů, z.s. se již opakovaně vyjadřovala k problematice třicetiletého nájmu Paláce Dunaj Českou advokátní komorou. Poukazovala na četné silně nestandardní prvky nájemní smlouvy, jako na příklad závazek nájemce, že (coby součást nájemného) bude hradit pronajímateli daň z nemovitosti. Tváří v tvář politické diskusi nikoliv o kolik, ale KOLIKRÁT se má zdražit daň z nemovitostí, jeví se situace České advokátní komory velmi nevýhodná.
editor So, 09/04/2021 - 15:41
Mířil na lišku - trefil Elišku aneb proč ČAK kulhá na obě nohy
Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.
editor St, 07/14/2021 - 09:46
Vladimír Jirousek: Míříme k nejvyspělejším advokaciím Evropy
Tak prý míříme k těm nejvyspělejším advokaciím Evropy. A k tomuto stavu jsme dospěli pod vedením zde zobrazeného muže. Neptejme se raději, jak tedy vypadají ty advokacie nejnevyspělejší...
editor Pá, 07/09/2021 - 09:33
Falšovali závěť na majetek za 35 milionů. Kdo a co za to?
Ptáme se: a co kárné řízení před Českou advokátní komorou vůči (zatím nepravomocně) odsouzeným advokátům za činnost bezprostředně související s výkonem jejich činnosti?
editor Pá, 07/09/2021 - 09:29
Nekonečný příběh pronájmu paláce Dunaj?
Samotný nájem se jeví jako nekonečný - je uzavřen na dobu třiceti let a bez možnosti výpovědi. Smlouva navíc obsahuje taková neobvyklá ustanovení, jako je závazek nájemce - tedy ČAK - že za vlastníka nemovitosti bude platit daň z nemovitosti. Její dramatické navýšení mají v plánu zejména Piráti. ČAK se tak zavazuje k plnění, o jehož výši nemůže nic říci. Z neutuchajícího zájmu veřejnosti i médií o téma „pronájem Dunaje“ se zdá, že představenstvo s touto smlouvou skutečně šláplo vedle - a to nejen pro sebe, ale i pro své následovníky po dalších třicet let...
editor Út, 06/22/2021 - 11:59