Odjinud

15 Lis 2020

Další reakce z řad advokátů na uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou

Otázka nájemní smlouvy paláce Dunaj, uzavřená představenstvem ČAK na dobu 30 let, vzbuzuje stále další a další reakce. Komora místo toho, aby vyjasnila otevřeně všechny okolnosti, i nadále mlží a vyčítá svým členům, že se dostatečně nevěnují aktivitám představenstva a „nedávají pozor“. Připomíná to obvyklá vyjádření pachatelů násilných trestných činů, kteří svou oběť viní z toho, že neměla jít večer sama v parku a neměla mít minisukni. Unie advokátů, z.s. bude s napětím očekávat další vývoj, neboť jak vidno z přiložené reakce, která se objevila na sociální síti LinkedIn, zejména mladší generace advokátů má ke komunikaci i k jednání samotnému  představenstva České advokátní komory výhrady. Je ovšem otázka, do jaké míry tyto výhrady budou představenstvu ČAK vadit. Do sněmu je daleko, a konec konců, se zařizováním „společné kandidátky“, která předává moc z minulého představenstva do budoucího, jím „předzvoleného“, má i stávající představenstvo bohaté zkušenosti.
11 Lis 2020

Stíhaný advokát Janoušek opouští vedení kanceláře Rowan Legal

JUDr. Martin Janoušek odchází z vedení kanceláře Rowan Legal, neboť je trestně stíhán. Jeho obhájcem je JUDr. Lukáš Trojan, místopředseda kontrolní rady České advokátní komory. Unie advokátů, z.s. bude s napětím pozorovat, zda advokát stíhaného dá z titulu své funkce podnět k zahájení kárného řízení, neboť trestný čin úplatkářství, zejména pokud bude prokázán, zajisté poškozuje dobré jméno advokacie.
8 Lis 2020

Glosa Petra Němce o politických názorech advokátů (Lidovky.cz)

Advokát Petr Němec (www.akpetrnemec.cz) narazil na Českou advokátní komoru. Podle jejího názoru se advokát nemá do politiky co míchat. Jak to, že to blahé paměti neřekla Komora  třeba Rašínovi? Ten byl za své politické názory svého času dokonce odsouzen za vlastizradu k smrti.
4 Lis 2020

Dopis Kláry Samkové JUDr. Jirouskovi k otázce pronájmu Paláce Dunaj advokátní komorou

Unie advokátů, z.s. referovala o článku vedení ČAK, který byl uveřejněn dne 30. 10. 2020 ohledně pronájmu Paláce Dunaj. Jelikož v tomto článku vedení ČAK se autoři článku odkazují na jednání Kláry Samkové, která byla do nájemní smlouvy nahlédnout, přinášíme text jejího vyjádření, zaslaný  dne 1. 11. 2020 k rukám předsedy ČAK JUDr. Jirouska.
4 Lis 2020

Soudcovská unie má staronového prezidenta JUDr. Libora Vávru

Soudcovská unie zvolila do svého čela opětovně svého dřívějšího prezidenta JUDr. Libora Vávru. K volbě upřímně gratulujeme!
S ohledem na coronavirovou situaci bylo zrušeno tradiční shromáždění delegátů a volba proběhla korespondenčním způsobem. Budeme doufat, že Česká advokátní komora se podobným způsobem připraví i na nadcházející sněm.
20 Říj 2020

Unie advokátů, z.s., gratuluje Unii obhájců, z.s. k úspěchu u Městského soudu v Praze

Unie obhájců ČR se již v roce 2017 obrátila se žádostí na Českou televizi o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. Česká televize tyto informace neposkytla, a proto se Unie obhájců, z.s. rozhodla podat ve věci správní žalobu.
14 Říj 2020

JUDr. Aleš Vídenský o základní úloze advokátů a matení pojmů ve věci "vinklářů"

Unie advokátů děkuje JUDr. Vídenskému za jeho vhled do problémů advokacie - s jeho názory a postupy na výkon advokacie se zcela shodujeme!  A dodáváme: Česká advokátní komora ve svém „Etickém kodexu“ a zejména v jeho (kárné) interpretaci usiluje o vytvoření obrazu advokátů jako jakýchsi hypermorálních  nadlidí. Tento postoj by si zasloužil psychoanalytického zkoumání, neboť svědčí o četných tzv. narcistických zraněních oficiálních představitelů advokacie. Kdyby ovšem si dotyční vzali do ruky a byť jen jedním okem pohlédli do spisů Junga či jiných klasiků, zjistili by, že urputné formální a mocensky diktované vynucování „advokátní důstojnosti“ může přinést - a také zcela nepřekvapivě přináší - pouze kontraproduktivní výsledky. To, co buduje „důstojnost advokátního stavu“ jsou postoje, prezentované kolegou Vídenským, za jehož článek ještě jednou děkujeme.