Nahodil: Kdo to zastupuje samostatné advokáty?

JUDr. Tomáš Nahodil zveřejnil dne 11. 4. 2023 tweet, ve kterém poukazuje na konflikt zájmů mezi předsedou České advokátní komory coby zástupce advokátů a jednatelem a prokuristou společnosti PRK Partners, s.r.o., při jednání s Ministerstvem spravedlnosti ve věci navýšení advokátního tarifu.
Tweet je možno si přečíst zde, stejně jako další dokumenty, totiž smlouvu PRK Partners s ministerstvem spravedlnosti, dále dodatek k citované smlouvě a dále text článku z Hospopodářských novin, ve kterých je o vyjednávání navýšení advokátního tarifu referováno.
Unie advokátů, z.s. k tomu dodává: Česká advokátní komora opakovaně deklaruje, že advokáti jsou součástí systému justice. Nedovedeme si představit, co by se dělo, kdyby se soudcům 16 let nevalorizovaly platy. Oh, wait - dovedeme!  Soudci jsou ochotni "jednat o zmrazení svých platů". Ale zatím to nějak nedopadlo, že? https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3572331-jsme-ochotni-jednat-o-zmrazovani-platu-rekl-vyborny-podle-balastikove-vlada-odmita