Informační povinnost ČAK

19 Zář 2021

ČAK má plnou informační povinnost

Jak jsme již informovali, Úřad na ochranu osobních údajů opakovaně rozhoduje, že ČAK má úplnou informační povinnost a musí odpovídat na dotazy, které jí jsou kladeny dle tzv. Informačního zákona - zák. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Pokud je nám známo, tak ÚOOÚ opakovaně - a to dokonce opakovaně ve stejné věci - ruší rozhodnutí ČAK o zamítnutí žádosti a přikazuje ČAK znovu rozhodnout. Čekáme, kdy ÚOOÚ dojde trpělivost, rozhodnutí ČAK "pouze" nezruší a rovnou přikáže informaci vydat...