Příkaz klienta

25 Zář 2023

Ne, advokát není poskok

Jisté je, že mnozí klienti mají dojem, že jejich advokát je ve skutečnosti jejich sekretářka či poslíček. Je na advokátovi (a jeho stavovské důstojnosti) aby svého klienta z tohoto omylu vyvedl. Při popisu kárného provinění, spočívajícího v přeposílání dopis klienta z vazby poškozené začíná Unie advokátů, z.s., uvažovat o zřízení Darwinovy ceny pro advokáty. Vyjít klientovi vstříc je pěkné, ovšem když pomineme zhoubnost takového konání pro samotného advokáta, nelze opominout i fakt, že takovýmto jednáním, totiž doručením dopisu poškozené, může advokát svému klientovi také významně uškodit. Komunikace