Ne, advokát není poskok

Jisté je, že mnozí klienti mají dojem, že jejich advokát je ve skutečnosti jejich sekretářka či poslíček. Je na advokátovi (a jeho stavovské důstojnosti) aby svého klienta z tohoto omylu vyvedl. Při popisu kárného provinění, spočívajícího v přeposílání dopis klienta z vazby poškozené začíná Unie advokátů, z.s., uvažovat o zřízení Darwinovy ceny pro advokáty. Vyjít klientovi vstříc je pěkné, ovšem když pomineme zhoubnost takového konání pro samotného advokáta, nelze opominout i fakt, že takovýmto jednáním, totiž doručením dopisu poškozené, může advokát svému klientovi také významně uškodit. Komunikace

obviněného/obžalovaného s poškozenou samozřejmě JE možná: přes jejího advokáta. Jestliže ovšem dopis obsahoval něco, co by bylo možno vyhodnotit jako výhružku či vydírání - pak by poškozené stačilo, aby s takovým přípisem došla na PČR a další obvinění je na světě. Když už nemá rozum klient, má jej mít jeho advokát! A je na advokátovi, aby vzniklou situaci klientovi vysvětlil a o veškerých možných následcích jak pro advokáta tak i pro něj samotného jej poučil. 
(uveřejněno v Bulletinu advokacie č. 9/2023)

Příloha Size
Protiprávní pokyn klienta.pdf 183 KB