Odpovědnost ČAK za vadné kárné rozhodnutí

28 Úno 2017

Nález IV. ÚS 3638/15

Dne 28. 2. 2017 vydal Ústavní soud přelomový nález IV. ÚS 3638/15, kterým judikoval, že za vadná kárná rozhodnutí Kárných senátů nese zodpovědnost právě Česká advokátní komora a nikoliv stát. Toto rozhodnutí bylo svým způsobem překvapivé, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Česká advokátní komora vykonává přenesenou veřejnou moc, takže ten, kdo moc přenesl, by také měl -poměrně logicky - nést zodpovědost za to, že tato přenesená veřejná moc je vykonávána správně. Tento nález Ústavního soudu vzbudil jisté rozpaky, které se promítly i do odborné polemiky na dané téma, kterou zde přinášíme.