Historie advokacie

16 Říj 2009

Stálý volební řád sněmu

Dne 16. 10. 2009 přijal Sněm České advokátní komory Stálý volební řád sněmu. Ten byl podstatnou mírou novelizován usnesením sněmu ČAK dne 22. 10. 2021. Znění platné v období od 1. 11. 2009 do 22. 10. 2009 je uvedeno zde.
13 Srp 2009

Advokátní kárný řád - změny

S novým zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb. vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 20. srpna 1996 též novou vyhlášku č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád. Tato vyhláška byla následně novelizována dne 21. října 1999 vyhláškou č. 246/1999 Sb. a nakonec i vyhláškou č. 265/2009 Sb., vydanou Ministerstvem spravedlnosti dne 13. 8. 2009 s účinností od 1. září 2009.
25 Dub 1990

Historie: nový zákon o advokacii č.128/1990 Sb.

Jeden z prvních zákonů, který projednávala Česká národní rada (pro později narozené: parlament České federativní republiky) byl nový zákon o advokacii, který následně nesl č. 128/1990 Sb. K jeho projednání došlo ve středu 25. dubna 1990 a byl po krátké rozpravě schválen. Tímto zákonem se vrátila advokacie mezi tzv. svobodná povolání a byla ustavena Česká advokátní komora. Původní návrh zákona byl poslanci mírně změněn, o čemž svědčí oba parlamentní tisky.  K tomuto též přinášíme i další dokumenty, související s projednáváním tohoto historického zákona.