Naše aktuality

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj
Přinášíme stanovisko Unie advokátů k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou. Reflektujeme v něm jak způsob prezentace této nájemní smlouvy vlastní členské základně ČAKu, tak i možnosti, jakými má tato členská základna možnost hospodaření Komory se svěřenými prostředky ovlivnit a další skutečnosti, které se do otázky výběru sídla Komory i důsledků z tohoto vyplývajících promítají.
editor So, 10/31/2020 - 18:05
Glosa Tomáše Nahodila: Čtyři mušketýři v Senátu
Unie advokátů, z.s. upřímně gratuluje advokátům nově zvoleným do Senátu, paní Mgr. Adéle Šípové a JUDr. Janu Holáskovi. Též gratulujeme k obhájení mandátu Mgr. Václavu Láskovi, když ve svém obvodu porazil „těžký kalibr“. Přejeme jim v jejich práci zdar, sílu a odhodlání porážet - jak autor níže uvedeného článku vtipně přirovnal - kardinálovu gardu Nespravedlivých. Za krále - za vlast - za spravedlnost a právo!
editor So, 10/31/2020 - 11:51
Kancelářský řád České advokátní komory
Unii advokátů, z.s. se podařilo získat Kancelářský řád České advokátní komory, o kterém lze říci především to, že o jeho existenci je možné se dozvědět pouze ze zápisů představenstva a nepřímých odkazů. Na webu České advokátní komory není, bohužel, kancelářský řád přístupný, ač se jedná o vnitrostavovský předpis. Bohužel ČAK odmítla poskytnout Kancelářský řád v elektronické podobě, proto přinášíme pouze místy lehce vlnitý scan. Za nižší kvalitu zobrazení, která však nesnižuje čitelnost textu, se omlouváme.
editor Pá, 10/16/2020 - 14:19
Unie advokátů nabádá advokáty k obezřetnosti!
V souvislosti s koronavirovou infekcí a mimořádným stavem, vyhlášeným vládou, připomenul kolega Václav Vlk situaci ohledně povodní v roce 2002.
editor Ne, 04/05/2020 - 09:05
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí
Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.
editor So, 03/21/2020 - 12:01
Advokatnidenik.cz: Vězeňská služba žádá advokáty o omezení kontaktů s klienty ve vězení
Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 požádal, aby advokáti podle možností dočasně dávali přednost nepřímému kontaktu s klienty, kteří jsou umístěni ve věznicích. Vězeňská služba také zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů.
editor So, 03/14/2020 - 15:48
Půl roku existence Unie advokátů a reflexe spolku ze strany ČAK
Unie advokátů, z.s. má za sebou více než půl roku své existence a pomalu se orientuje v oblasti svého působení. První, s čím se musela vypořádat, byl skutečný boom odporu, který se po jejím založení vzedmul ze strany České advokátní komory. Vyšlo několik článků, které byly prakticky bez výjimky zesměšňující a poukazující na údajně zjevnou nepotřebnost takové organizace, jakou Unie advokátů, z.s., je.
editor St, 12/11/2019 - 09:58
ČAK k výzvě muslimského advokáta Kušnarenka k ozbrojování muslimů v ČR
Být advokátem neznamená být členem unifikované skupiny. I mezi advokáty jsou různé názory. Jak je ovšem vidět, u některých provinilců stačí, aby „projevili výraznou sebereflexi“. V takovém případě Česká advokátní komora pouze „napomene“.
editor St, 12/11/2019 - 09:39
Jak mají advokáti spolu komunikovat? (poučení z kárné praxe)
Mnozí možná neuvěří, čím vším se musí kárný senát České advokátní komory zabývat. Příklad, o kterém informujeme tentokrát, je jen střípkem v mozaice vnitřního dění na poli advokacie. Máme za to, že pokud tedy už ve věci musí rozhodovat kárný senát, bylo by dobré o něm zpravit i veřejnost, což tímto činíme a doufáme v otevření diskuse na tato témata.
editor So, 11/16/2019 - 20:21