Naše aktuality

12 Kvě 2023

Znova o advokátním tarifu, tentokrát legislativně

Na první pohled by se mohlo zdát, že přijetí novelizace vyhlášky o odměnách advokátů - advokátní tarif, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č 177/1996 Sb. je jednoduchou záležitostí, která probíhá pouze v gesci Ministerstva spravedlnosti, avšak není tomu tak. Plný přehled o legislativních pracích na této vyhlášce, včetně připomínek, najdeme na VeKLEPu. Co to je? Je to jedna součást portálu informačního systém ODok Úřadu vlády České republiky, totiž  elektronická knihovna, která
31 Říj 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj

Přinášíme stanovisko Unie advokátů k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou. Reflektujeme v něm jak způsob prezentace této nájemní smlouvy vlastní členské základně ČAKu, tak i možnosti, jakými má tato členská základna možnost hospodaření Komory se svěřenými prostředky ovlivnit a další skutečnosti, které se do otázky výběru sídla Komory i důsledků z tohoto vyplývajících promítají.
31 Říj 2020

Glosa Tomáše Nahodila: Čtyři mušketýři v Senátu

Unie advokátů, z.s. upřímně gratuluje advokátům nově zvoleným do Senátu, paní Mgr. Adéle Šípové a JUDr. Janu Holáskovi. Též gratulujeme k obhájení mandátu Mgr. Václavu Láskovi, když ve svém obvodu porazil „těžký kalibr“. Přejeme jim v jejich práci zdar, sílu a odhodlání porážet - jak autor níže uvedeného článku vtipně přirovnal - kardinálovu gardu Nespravedlivých. Za krále - za vlast - za spravedlnost a právo!
16 Říj 2020

Kancelářský řád České advokátní komory

Unii advokátů, z.s. se podařilo získat Kancelářský řád České advokátní komory, o kterém lze říci především to, že o jeho existenci je možné se dozvědět pouze ze zápisů představenstva a nepřímých odkazů. Na webu České advokátní komory není, bohužel, kancelářský řád přístupný, ač se jedná o vnitrostavovský předpis. Bohužel ČAK odmítla poskytnout Kancelářský řád v elektronické podobě, proto přinášíme pouze místy lehce vlnitý scan. Za nižší kvalitu zobrazení, která však nesnižuje čitelnost textu, se omlouváme.
21 Bře 2020

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí

Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.
14 Bře 2020

Advokatnidenik.cz: Vězeňská služba žádá advokáty o omezení kontaktů s klienty ve vězení

Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 požádal, aby advokáti podle možností dočasně dávali přednost nepřímému kontaktu s klienty, kteří jsou umístěni ve věznicích. Vězeňská služba také zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů.
11 Pro 2019

Půl roku existence Unie advokátů a reflexe spolku ze strany ČAK

Unie advokátů, z.s. má za sebou více než půl roku své existence a pomalu se orientuje v oblasti svého působení. První, s čím se musela vypořádat, byl skutečný boom odporu, který se po jejím založení vzedmul ze strany České advokátní komory. Vyšlo několik článků, které byly prakticky bez výjimky zesměšňující a poukazující na údajně zjevnou nepotřebnost takové organizace, jakou Unie advokátů, z.s., je.