Naše aktuality

11 Pro

Půl roku existence Unie advokátů a reflexe spolku ze strany ČAK

Unie advokátů, z.s. má za sebou více než půl roku své existence a pomalu se orientuje v oblasti svého působení. První, s čím se musela vypořádat, byl skutečný boom odporu, který se po jejím založení vzedmul ze strany České advokátní komory. Vyšlo několik článků, které byly prakticky bez výjimky zesměšňující a poukazující na údajně zjevnou nepotřebnost takové organizace, jakou Unie advokátů, z.s., je.
16 Lis

Jak mají advokáti spolu komunikovat? (poučení z kárné praxe)

Mnozí možná neuvěří, čím vším se musí kárný senát České advokátní komory zabývat. Příklad, o kterém informujeme tentokrát, je jen střípkem v mozaice vnitřního dění na poli advokacie. Máme za to, že pokud tedy už ve věci musí rozhodovat kárný senát, bylo by dobré o něm zpravit i veřejnost, což tímto činíme a doufáme v otevření diskuse na tato témata.
16 Srp

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).
7 Čer

Záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Přinášíme záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s., během které zakladatelé spolku JUDr. Klára A. Samková, Mgr. Zbyněk Kašpárek a JUDr. Richard Novák oznámili jeho založení, vysvětlili účel jeho činnosti a vyzvali zájemce z řad advokátů a advokátních koncipientů, aby se k Unii advokátů neváhali připojit.