Naše aktuality

4 Zář 2019

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k tiskové zprávě Městského státního zastupitelství Praha ve věci „Čapí hnízdo“

Unie advokátů považuje postup Městského státního zastupitelství Praha v prezentaci mediálně známé kauzy „Čapí hnízdo“ za matoucí a evokující podezření z porušení právního řádu. Žádá proto Městské státní zastupitelství o zodpovězení otázek, které prozatím z informací poskytnutých médiím a veřejnosti vyplývají.
16 Srp 2019

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).
7 Čer 2019

Záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Přinášíme záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s., během které zakladatelé spolku JUDr. Klára A. Samková, Mgr. Zbyněk Kašpárek a JUDr. Richard Novák oznámili jeho založení, vysvětlili účel jeho činnosti a vyzvali zájemce z řad advokátů a advokátních koncipientů, aby se k Unii advokátů neváhali připojit.
6 Čer 2019

Unie advokátů protestuje proti brutálním trestům pro právníky v Íránu

Unie advokátů, z.s. protestuje proti nelidským trestům, které jsou udělovány právníkům v Íránu za výkon právní obhajoby, zejména proti odsouzení Amira Salara Davoudiho ke 111 ranám bičem za to, že obhajoval osoby souzené íránským režimem. O svých případech referoval. Zákaz poskytování informací o případech, která porušují lidská práva, je rovněž porušením lidských práv a je neklamnou známkou totalitního režimu. Unie advokátů, z.s. připomíná, že podle rozsudku Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva Strany Refah proti Turecku, č.41340/98 je islámské právo šaría neslučitelné se zásadami lidských práv tak, jak jsou zakotveny v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (tzv. Evropské úmluvě o ochraně lidských práv).
31 Kvě 2019

Rozhovor JUDr. Kláry Cetlové o dohledu ČAK nad výkonem advokacie

Náměstkyně ministryně spravedlnosti, JUDr. Klára Cetlová poskytla Konkurzním novinám obsáhlý rozhovor ohledně dohledu nad insolvenčními správci. Tento rozhovor byl publikován  v. č. 5/2019 Konkurzních novin. Paní náměstkyně se též dotkla problému dohledu České advokátní komory nad výkonem advokacie. Jmenovitě uvedla: „Dohled nad advokáty je v prvé řadě úkolem České advokátní komory. Nebudu zastírat, že v posledních letech se k nám dostaly některé znepokojující informace ohledně toho, jak může být tento dohled v praxi vykonáván. Tyto informace nebereme na lehkou váhu, situaci pozorně sledujeme a postupně vyhodnocujeme. Návrh systematického postoje ve věci dohledu nad advokáty budeme připravovat až v závislosti na výsledku prověření informací o fungování dohledu komory“.