Naše aktuality

7 Čer

Záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Přinášíme záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s., během které zakladatelé spolku JUDr. Klára A. Samková, Mgr. Zbyněk Kašpárek a JUDr. Richard Novák oznámili jeho založení, vysvětlili účel jeho činnosti a vyzvali zájemce z řad advokátů a advokátních koncipientů, aby se k Unii advokátů neváhali připojit.
6 Čer

Unie advokátů protestuje proti brutálním trestům pro právníky v Íránu

Unie advokátů, z.s. protestuje proti nelidským trestům, které jsou udělovány právníkům v Íránu za výkon právní obhajoby, zejména proti odsouzení Amira Salara Davoudiho ke 111 ranám bičem za to, že obhajoval osoby souzené íránským režimem. O svých případech referoval. Zákaz poskytování informací o případech, která porušují lidská práva, je rovněž porušením lidských práv a je neklamnou známkou totalitního režimu. Unie advokátů, z.s. připomíná, že podle rozsudku Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva Strany Refah proti Turecku, č.41340/98 je islámské právo šaría neslučitelné se zásadami lidských práv tak, jak jsou zakotveny v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (tzv. Evropské úmluvě o ochraně lidských práv).
31 Kvě

Rozhovor JUDr. Kláry Cetlové o dohledu ČAK nad výkonem advokacie

Náměstkyně ministryně spravedlnosti, JUDr. Klára Cetlová poskytla Konkurzním novinám obsáhlý rozhovor ohledně dohledu nad insolvenčními správci. Tento rozhovor byl publikován  v. č. 5/2019 Konkurzních novin. Paní náměstkyně se též dotkla problému dohledu České advokátní komory nad výkonem advokacie. Jmenovitě uvedla: „Dohled nad advokáty je v prvé řadě úkolem České advokátní komory. Nebudu zastírat, že v posledních letech se k nám dostaly některé znepokojující informace ohledně toho, jak může být tento dohled v praxi vykonáván. Tyto informace nebereme na lehkou váhu, situaci pozorně sledujeme a postupně vyhodnocujeme. Návrh systematického postoje ve věci dohledu nad advokáty budeme připravovat až v závislosti na výsledku prověření informací o fungování dohledu komory“.
29 Kvě

Proč vadí Unie advokátů redaktoru Janušovi?

O tom, že zájmy advokátů nikdo nehájí a že Česká advokátní komora není zde od toho, aby zájmy advokátů hájila, referoval již její bývalý předseda, JUDr. Martin Vychopeň, ve svém proslovu u příležitosti 25. výročí vzniku nezávislé advokacie.
24 Kvě

Fotografie z první tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Níže přinášíme výběr z fotografií z první tiskové konference, kterou Unie advokátů, z.s. uspořádala, aby veřejnosti oznámila svůj vznik a cíle svého působení. Tisková konference proběhla dne 22. 5. 2019 v hotelu Kampa – Stará zbrojnice, jemuž tímto děkujeme za poskytnutí prostor pro naši akci.