Naše aktuality

6 Čer

Unie advokátů protestuje proti brutálním trestům pro právníky v Íránu

Unie advokátů, z.s. protestuje proti nelidským trestům, které jsou udělovány právníkům v Íránu za výkon právní obhajoby, zejména proti odsouzení Amira Salara Davoudiho ke 111 ranám bičem za to, že obhajoval osoby souzené íránským režimem. O svých případech referoval. Zákaz poskytování informací o případech, která porušují lidská práva, je rovněž porušením lidských práv a je neklamnou známkou totalitního režimu. Unie advokátů, z.s. připomíná, že podle rozsudku Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva Strany Refah proti Turecku, č.41340/98 je islámské právo šaría neslučitelné se zásadami lidských práv tak, jak jsou zakotveny v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (tzv. Evropské úmluvě o ochraně lidských práv).
31 Kvě

Rozhovor JUDr. Kláry Cetlové o dohledu ČAK nad výkonem advokacie

Náměstkyně ministryně spravedlnosti, JUDr. Klára Cetlová poskytla Konkurzním novinám obsáhlý rozhovor ohledně dohledu nad insolvenčními správci. Tento rozhovor byl publikován  v. č. 5/2019 Konkurzních novin. Paní náměstkyně se též dotkla problému dohledu České advokátní komory nad výkonem advokacie. Jmenovitě uvedla: „Dohled nad advokáty je v prvé řadě úkolem České advokátní komory. Nebudu zastírat, že v posledních letech se k nám dostaly některé znepokojující informace ohledně toho, jak může být tento dohled v praxi vykonáván. Tyto informace nebereme na lehkou váhu, situaci pozorně sledujeme a postupně vyhodnocujeme. Návrh systematického postoje ve věci dohledu nad advokáty budeme připravovat až v závislosti na výsledku prověření informací o fungování dohledu komory“.
29 Kvě

Proč vadí Unie advokátů redaktoru Janušovi?

O tom, že zájmy advokátů nikdo nehájí a že Česká advokátní komora není zde od toho, aby zájmy advokátů hájila, referoval již její bývalý předseda, JUDr. Martin Vychopeň, ve svém proslovu u příležitosti 25. výročí vzniku nezávislé advokacie.
24 Kvě

Fotografie z první tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Níže přinášíme výběr z fotografií z první tiskové konference, kterou Unie advokátů, z.s. uspořádala, aby veřejnosti oznámila svůj vznik a cíle svého působení. Tisková konference proběhla dne 22. 5. 2019 v hotelu Kampa – Stará zbrojnice, jemuž tímto děkujeme za poskytnutí prostor pro naši akci.
23 Kvě

Samková představila Unii advokátů, má zatím tři členy

Ochranu zájmů advokátů si dává za cíl spolek Unie advokátů, který dnes na tiskové konferenci v Praze představili jeho zakladatelé Klára Samková, Zbyněk Kašpárek a Richard Novák. Prozatím jediní tři členové organizace upozornili, že Česká advokátní komora (ČAK), která advokáty jako samosprávná profesní organizace sdružuje, obranu advokátů za svůj cíl nemá. „Je nepochybně ústavním právem občanů zakládat dobrovolné spolky, a to pro jakýkoli obor činnosti. Se zaměřením na výkon advokacie již vznikla řada spolků, jinak řečeno, vznik Unie advokátů není nic výjimečného,“ reagoval předseda ČAK Vladimír Jirousek pro Českou justici.
22 Kvě

Nově ustavený spolek Unie advokátů chce chránit zájmy advokátů a zlepšit podmínky pro vykonávání jejich profese

Dnes se v Hotelu Kampa - Stará Zbrojnice konala první tisková konference nově vzniklého spolku Unie advokátů (UA) za účasti zakládajících členů JUDr. Kláry Samkové, Ph.D. , JUDr. Richarda Nováka a Mgr. Zbyňka Kašpárka. UA se bude primárně zasazovat o ochranu zájmů advokátů a advokátních koncipientů, poskytovat právní poradenství a rovněž vydávat metodologická doporučení pro výkon profese advokáta. UA chce rovněž oslovit Českou advokátní komoru (ČAK) ke spolupráci.