Unie advokátů, z.s. k alternativním návrhům nového vedení České advokátní komory

Na podzim 2021 má proběhnout volební sněm do orgánů České advokátní komory. V poslední době se objevuje stále více hlasů s - diplomaticky řečeno - připomínkami k činnosti stávajícího vedení.

Unie advokátů, z.s. s potěšením pozoruje, že již nyní se objevují alternativní kandidátky, i když jsou zatím personálně nedostatečně obsazené. Pokud by mělo dojít ke skutečné změně ve vedení České advokátní komory, alternativní kandidátka by měla nabídnout alternativu do VŠECH orgánů ČAKu, a to v takovém množství, aby bylo možno i z těchto kandidátů vybírat.

Z tohoto hlediska doufáme, že dojde k propojení dalších „alternativců“ s návrhem, který se již nyní  objevuje jako první. Zároveň doufáme, že do volebního sněmu dojde ještě k dalšímu propracování programových bodů, které jsou nyní spíše pouze v obrysech, byť obrysech velmi sympatických a podpory hodných.