Stížnosti dle zák. na ochranu spotřebitele

4 Říj 2021

Řešení spotřebitelských sporů (Bulletin advokacie 1-2/2016)

V návaznosti na přijetí novely Zákona na ochranu spotřebitele, kterými se „advokátní služby“ staly spotřebitelskými službami, přikládáme materiál, který k této příležitosti vyšel ve dvojčísle 1-2/2016 v Bulletinu advokacie.
26 Zář 2021

Dále k otázkám způsobu řešení stížností dle zákona na ochranu spotřebitele

ČAK na webových stránkách mj. uvádí: "Advokát je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění, že se stal účastníkem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, poskytnout České advokátní komoře vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu spotřebitele. Povinností advokáta je s Českou advokátní komorou úzce spolupracovat a poskytnout jí součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu řešení sporu."