Řešení spotřebitelských sporů (Bulletin advokacie 1-2/2016)

V návaznosti na přijetí novely Zákona na ochranu spotřebitele, kterými se „advokátní služby“ staly spotřebitelskými službami, přikládáme materiál, který k této příležitosti vyšel ve dvojčísle 1-2/2016 v Bulletinu advokacie.

V souvislosti s tím upozorňujeme, že největším problémem ve vztahu ke stížnostem dle Zákona na ochranu spotřebitele je rozporování ceny za odvedené služby. Dle citovaného zákona musí advokát vyrozumět klienta alespoň o způsobu účtování svých služeb tak, aby toto bylo jednoznačné. Minimálně tedy buď uvedením ceny za hodinovou odměnu nebo odkazem na advokátní tarif. Bohužel se zdá, že počet těchto sporů bude v budoucnu narůstat...

Příloha Size
Bulletin advokacie 1-2_2016.pdf 2.17 MB