Komunikace z datové schránky advokáta

Právní rozbor a stanovisko Unie advokátů, z. s. k otázce plných mocí a používání datových schránek v případě výkonu advokacie formou s.r.o.
Zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění v ust. § 11 hovoří o "způsobu výkonu advokacie". Advokát vykonává advokacii:
editor Út, 11/22/2022 - 18:40