Datové schránky advokátní společnosti a advokáta – procesní zmatek je definitivně u konce

Dne 29. 9. 2022 vydal Ústavní soud nález pod sp. zn. I. ÚS 2583/21 ve které se zaobíral situací, která má svůj původ ve skutečnosti, že advokacii lze provozovat i v rámci společnosti s ručením omezeným. Následkem toho disponuje advokát třemi datovými schránkami.