Politický či právní názor

5 Zář 2023

Hlavně důstojně a neadresně!

Dne 5. 9. 2023 odmítl místopředseda Kontrolní rady ČAK stížnost předsedkyně soudu v X, která se domáhala potrestání advokátky K. Samkové za to, že tato veřejně uvedla svůj názor na rozhodnutí soudu a obecně na rozhodování soudů v opatrovnických věcech. Ve svém stanovisku kritizovala soudy za to, že si jsou nedostatečně vědomy zásadních dopadů svých rozhodnutí na život těch, o kterých rozhodují a navíc že opatrovnickým soudcům schází vědomosti z vývojové psychologie, což neprospívá rozsudkům těchto soudů. Předsedkyně soudu považovala vyjádření tohoto názoru advokátky za dehonestující s tím, že případ, na kterém advokátka svůj názor demonstrovala, byl dle názoru stěžovatelky advokátkou zneužit k tomu, aby se zviditelnila. 
18 Črv 2023

Sprostě se mluvit může, zvláště když sprostě mluví jiní

Dne 3. března, po čtyřech letech od zahájení kárného řízení, zprostil odvolací kárný senát kárně žalovaného P.N. kárné žaloby, neb mu nic jiného nezbylo. Ke své škodě totiž rozhodl již dříve ve srovnatelné věci o nestíhání bývalého místopředsedy ČAK a člena představenstva ČAK, T. Sokola a soud České advokátní komoře nekompromisně nařídil, že stejné případy musí posuzovat stejně. V zásadě lze děkovat JUDr. T. Sokolovi, že i advokáti mohou mluvit "jak jim zobák narost" a P. Němcovi za to, že základní pravidlo práva na spravedlivý proces, totiž, že stejné věci mají bý posuzovány stejně, prosadili pro ostatní. Zásluha obou jmenovaných nebude vděčným advokátním stavem zapomenuta!
22 Kvě 2023

Česká advokátní komora se zastala svobody slova

Dne 24. 8. 2022 obdržela Česká advokátní komora stížnost na advokáta JUDr. Jindřicha Rajchla, dle které se měl dopustit šíření poplašných zpráv, když svým jednáním rovněž vyvolává ve společnosti nenávist a strach. Původně nedoložené tvrzení stěžovatelka v průběhu prověřování JUDr. Rajchla doplnila různými internetovými odkazy.
Na základě svého šetření dospěla Kontrolní rada České advokátní komory k závěru, že „z vybraných projevů