Politický či právní názor

22 Kvě 2023

Česká advokátní komora se zastala svobody slova

Dne 24. 8. 2022 obdržela Česká advokátní komora stížnost na advokáta JUDr. Jindřicha Rajchla, dle které se měl dopustit šíření poplašných zpráv, když svým jednáním rovněž vyvolává ve společnosti nenávist a strach. Původně nedoložené tvrzení stěžovatelka v průběhu prověřování JUDr. Rajchla doplnila různými internetovými odkazy.
Na základě svého šetření dospěla Kontrolní rada České advokátní komory k závěru, že „z vybraných projevů