Sprostě se mluvit může, zvláště když sprostě mluví jiní

Dne 3. března, po čtyřech letech od zahájení kárného řízení, zprostil odvolací kárný senát kárně žalovaného P.N. kárné žaloby, neb mu nic jiného nezbylo. Ke své škodě totiž rozhodl již dříve ve srovnatelné věci o nestíhání bývalého místopředsedy ČAK a člena představenstva ČAK, T. Sokola a soud České advokátní komoře nekompromisně nařídil, že stejné případy musí posuzovat stejně. V zásadě lze děkovat JUDr. T. Sokolovi, že i advokáti mohou mluvit "jak jim zobák narost" a P. Němcovi za to, že základní pravidlo práva na spravedlivý proces, totiž, že stejné věci mají bý posuzovány stejně, prosadili pro ostatní. Zásluha obou jmenovaných nebude vděčným advokátním stavem zapomenuta!