Z ČAK

Veškeré zápisy z jednání představenstva ČAK" jsou umístěny na adrese: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17957

8 Led 2024

Ve dnech 8. - 9. ledna 2024 se uskutečnila 24. schůze představenstva ČAK, ze které opět přinášíme naše postřehy.

Z jednání představenstva v lednu 2024 vyplývá, že úkoly jsou plněny a překračovány dle plánu, ba i nad jeho rámec a to dokonce i vládou, která projednala návrh novely zákona o advokacii dne 10. ledna 2024, přičemž předseda Legislativní rady vlády (LRV) ve svém
stanovisku k návrhu neměl zásadní výhrady. Unie advokátů, z.s. je šťastna, že i když je naše země prakticky ve válce (dle tvrzení předsedy vlády i velitele generálního štábu české armády), vláda si přesto našla čas na novelu zákona o advokacii.
11 Pro 2023

Ve dnech 11. - 12. prosince 2023 se uskutečnila 23. schůze představenstva ČAK.

Zápis je v příloze a Unie advokátů z něj upozorňuje zejména na tyto body:
Předseda ČAK referoval o svých jednáních ohledně novel advokátního tarifu. V platnosti nadále zůstává záměr Ministerstva spravedlnosti, aby novelizovaný advokátní tarif začal platit od 1. 7. 2024. To je ale napětí!!!
16 Lis 2023

Mimořádné zasedání ČAK dne 16.11.2023

Dne 16. 11. 2023 se konalo mimořádné zasedání představenstva ČAK, které bylo krutě monotematické. Týkalo se totiž trestného činu dnes již bývalé advokátky JUDr. Hany Sukové, která zpronevěřila celkem 143 milionů, které měla v úschově. Tomuto tématu se bude samostatně věnovat i Unie advokátů, z.s., avšak k postoji ČAK k této neuvěřitelné události zaujímá UA více než skeptické stanovisko. Ve svém usnesení totiž představenstvo ČAK uvedlo:
6 Lis 2023

Ve dnech 6. - 7. listopadu 2023 se uskutečnila 21. schůze představenstva ČAK. Co nás v zápisu zaujalo?

"Otvíracím" tématem byly advokátní úschovy, a to,, bohužel v souvislosti s masivní defraudací svěřených prostředků jedou z (bývalých) kolegyň - advokáty. ČAK hodlá zřejmě vyhotovit nějaký další nahlašovací systém pro úschovy, když ten dosavadní je zjevně naprosto neúčinný a jedná se o pouhou administrativní záležitost, která neposkytuje nic krmě administrativní zátěže těm advokátům, kteří v rámci advokátních úschov plní veškeré své povinnosti vzorně. Předseda ČAK dostal také za úkol jednat se všemi bankami ohledně spolupráce ve věci úschov. Unie advokátů, z.s., bude skutečně zvědavá, v čem ta spolupráce
9 Říj 2023

Ve dnech 9. - 10. 10. 2023 se uskutečnila 20. schůze představenstva ČAK

I tentokrát poreferujeme jen krátce o tom, co nás v zápisu zaujalo:

1) Představenstvo ČAK odhlasovalo zaslání dopisu s vyjádřením solidarity kolegům z Izraele. Toto hlasování proběhlo v poměru
8-0-0. Jak vyplývá ze zápisu, předseda ČAK, který následně dopis podepsal a odeslal, přidal do dopisu na první místo podporu státu Izrael. O tomto bodu však představenstvo nehlasovalo. Tím ovšem stanovisko
11 Zář 2023

19. schůze představenstva ČAK

Ve dnech 11. - 12. 9. 2023 se konala 19. schůze představenstva ČAK.
V zápisu nás zaujalo:

K bodu 6e) dubnové schůze:

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Výboru pro advokátní etiku České advokátní komory, aby na květnovou schůzi představenstva připravil podkladový materiál k tomuto tématu „Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".19 Čer 2023

18. schůze představenstva ČAK

Dne 19. června se konala 18. schůze představenstva ČAK.
Ze zápisu nás zaujalo:
- představenstvo má připomínkovat nové webové stránky. A co takhle členská základna?? Ta jako obvykle nemá k připomínkování zcela zásadního projektu ČAK přístup... Nové webové stránky mají být spuštěny na podzim 2023. To jsme zvědavi, zda to dopdne jako s advokátním tarifem, tedy jako vždycky... Dle názoru Unie advokátů kdyby tímto způsobem připravoval své webové stránky jakýkoliv komerční subjekt, tak už dávno zkrachoval.
4 Dub 2023

Zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 3. - 4. dubna 2023
Unie advokátů, z.s., považuje za vhodné upozornit zejména na bod 6e) zápisu, který je nazván "Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".
Z přijatého usnesení vyplývá, že představenstvo je toho názoru, že advokát je povinen být vůči