Z ČAK

Veškeré zápisy z jednání představenstva ČAK" jsou umístěny na adrese: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17957

4 Dub 2023

Zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 3. - 4. dubna 2023
Unie advokátů, z.s., považuje za vhodné upozornit zejména na bod 6e) zápisu, který je nazván "Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".
Z přijatého usnesení vyplývá, že představenstvo je toho názoru, že advokát je povinen být vůči
16 Led 2023

K novému advokátnímu tarifu

Jak informovala Česká advokátní komora, probíhají jednání o novele advokátního tarifu, tedy vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
13 Pro 2022

Zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 12. – 13. prosince 2022. S politováním konstatujeme, že zápis nepředchází pozvánka s programem, takže v některých bodech je velmi obtížné se orientovat - není totiž zřejmé, na co vlastně odpovídají.