Z ČAK

Veškeré zápisy z jednání představenstva ČAK" jsou umístěny na adrese: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17957