Z ČAK

Veškeré zápisy z jednání představenstva ČAK" jsou umístěny na adrese: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17957

9 Říj 2023

Ve dnech 9. - 10. 10. 2023 se uskutečnila 20. schůze představenstva ČAK

I tentokrát poreferujeme jen krátce o tom, co nás v zápisu zaujalo:

1) Představenstvo ČAK odhlasovalo zaslání dopisu s vyjádřením solidarity kolegům z Izraele. Toto hlasování proběhlo v poměru
8-0-0. Jak vyplývá ze zápisu, předseda ČAK, který následně dopis podepsal a odeslal, přidal do dopisu na první místo podporu státu Izrael. O tomto bodu však představenstvo nehlasovalo. Tím ovšem stanovisko
11 Zář 2023

19. schůze představenstva ČAK

Ve dnech 11. - 12. 9. 2023 se konala 19. schůze představenstva ČAK.
V zápisu nás zaujalo:

K bodu 6e) dubnové schůze:

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Výboru pro advokátní etiku České advokátní komory, aby na květnovou schůzi představenstva připravil podkladový materiál k tomuto tématu „Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".19 Čer 2023

18. schůze představenstva ČAK

Dne 19. června se konala 18. schůze představenstva ČAK.
Ze zápisu nás zaujalo:
- představenstvo má připomínkovat nové webové stránky. A co takhle členská základna?? Ta jako obvykle nemá k připomínkování zcela zásadního projektu ČAK přístup... Nové webové stránky mají být spuštěny na podzim 2023. To jsme zvědavi, zda to dopdne jako s advokátním tarifem, tedy jako vždycky... Dle názoru Unie advokátů kdyby tímto způsobem připravoval své webové stránky jakýkoliv komerční subjekt, tak už dávno zkrachoval.
4 Dub 2023

Zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 16. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 3. - 4. dubna 2023
Unie advokátů, z.s., považuje za vhodné upozornit zejména na bod 6e) zápisu, který je nazván "Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".
Z přijatého usnesení vyplývá, že představenstvo je toho názoru, že advokát je povinen být vůči
16 Led 2023

K novému advokátnímu tarifu

Jak informovala Česká advokátní komora, probíhají jednání o novele advokátního tarifu, tedy vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
13 Pro 2022

Zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 12. – 13. prosince 2022. S politováním konstatujeme, že zápis nepředchází pozvánka s programem, takže v některých bodech je velmi obtížné se orientovat - není totiž zřejmé, na co vlastně odpovídají.