Sněm ČAK 2021

Na podzim 2021 má proběhnout volební sněm České advokátní komory. Unie advokátů poskytne prostor všem nezávislým kandidátkám a kandidátům k umístění jejich volebního programu i dalších materiálů.

4 Lis 2021

Ohlédnutí za sněmem

Tak máme po sněmu. Nelze než připomenout legendární slova bývalého předsedy vlády Ruské federace Viktora Černomyrdina. Nejde jen o jeho nejslavnější citát, totiž: „Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy“, ale také o neméně přiléhavá slova, že „Nikdy v životě se něco takového nestalo, a už je to tady zase.“.
7 Říj 2021

Kandidátní bramboračka

Přehled jednotlivých kandidátů a kandidátek do představenstva ČAK začíná nabývat konzistence bramboračky, řádně uleželé, ovšem místy promíchané s jakýmisi divnými zbytky/přebytky či naopak opuštěnými sirotky, kteří kandidují pouze na jedné kandidátce. Protože pokud jste si mysleli, že lze kandidovat pouze v jednom uskupení, protože jinak vlastně kandidujete sami proti sobě (což si naivně myslela i převažující většina členů a příznivců Unie advokátů, z.s.), hluboce se mýlíte.
6 Říj 2021

Bizarní volby

Letošní parlamentní volby jsou plné bizarních situací a volby do orgánů České advokátní komory, které se mají uskutečnit na sněmu, konajícím se 14 dnů po parlamentních volbách, mají tento bizár zřejmě následovat.
30 Srp 2021

E-právo o volbách do ČAK

Čtvrtletník E-právo ve svém druhém letošním čísle přináší články, které mají jedno společné: jejich autory jsou prakticky výlučně advokáti, kteří v letošních podzimních volbách kandidují do některého z orgánů České advokátní komory. Proto můžeme toto číslo směle nazvat „volebním“. Neváhejte a čtěte, ať víte, koho volit a koho taky ne...
27 Črv 2021

Válka v advokátní komoře. Staré vedení se snaží udržet ve funkcích, mladí protestují, kritici hrozí soudem

V advokacii pracuje už 40 let, těsně po pádu komunistického režimu si navíc krátce odskočil mezi pražské žalobce a na dva roky do křesla ministra vnitra. Teď je Tomáš Sokol jedním z členů představenstva České advokátní komory, kteří usilují o pokračování svého mandátu. Způsob, jakým se dostali na kandidátní listinu, ale někteří mladší advokáti zpochybňují. Nové vedení se bude volit v říjnu a při nynějších sporech je pravděpodobné, že o kandidátech bude muset rozhodnout soud.
23 Črv 2021

Kontrolní rada ČAK se podnětem Kláry Samkové bude zabývat v září

Dne 20. 7. 2021 se advokátka K. Samková obrátila na předsedu Kontrolní rady p.t. J. Mikše s podnětem, o kterém jsme vás níže informovali. Dne 22. 7. obdržela potvrzení o obdržení tohoto jejího podnětu a informaci, že Kontrolní rada se jím bude zabývat dne 3. 9. 2021. Tuto informaci uveřejňujeme.
20 Črv 2021

Dodržování vnitrostavovských předpisů není nutné?

Advokátka Klára Samková se obrátila na předsedu Kontrolní rady JUDr. Mikše s podnětem na přezkoumání postupu ohledně hlasování představenstva ČAK. Jedná se o rozpor s organizačním řádem ČAK v souvislosti s nominací členů stávajícího představenstva na kandidátku ČAK, tímto představenstvem prosazovaným.
O odpovědi a další situaci v této věci vás budeme informovat.
16 Črv 2021

Od roku 2013 nemá ČAK platně zvolené orgány - nikomu to však, bohužel, nevadí

Je důvodné předpokládat, že jestliže je někde sdruženo asi 13 000 moudrých hlav s právnickým vzděláním, pak je daná organizace disponující takovou členskou základnou schopna pohlídat, aby nejednala protizákonně. Zejména se to pak týká těch, kteří za takovou organizaci jednají, tedy, rozuměj, odpovídají za ni. Bohužel, tento předpoklad je naprosto mylný.