Sněm ČAK 2021

Na podzim 2021 má proběhnout volební sněm České advokátní komory. Unie advokátů poskytne prostor všem nezávislým kandidátkám a kandidátům k umístění jejich volebního programu i dalších materiálů.

28 Kvě 2021

Náhradní sněm?

Podle rychlých zpráv z představenstva, které ČAK rozesílá všem advokátům, proběhlo dne 20. 4. 2021 druhé jednání představitelů ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska a JUDr. Petra Čápa s představiteli Ministerstva spravedlnosti ve věci organizace 8. sněmu, respektive ve věci případné úpravy náhradních voleb a dalších aktuálních otázkách týkajících se advokacie.
28 Kvě 2021

Lawyers&Business a jeho kulaté stoly na téma SNĚM ČAK 2021

Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádá projekt Lawyers & Business sérii kulatých stolů, v níž představí vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. Pořad je dostupný formou videozáznamu. Moderuje jej šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Postupně se zaměří ještě na témata Digitalizace a elektronická advokacie a Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty, Služby a komunikace České advokátní komory a Vzdělávání advokátů.
21 Kvě 2021

Dosavadní stanovisko představenstva ČAK k nemožnosti konání sněmu ČAK on-line formou se ukázalo jako zjevně neúnosné

V minulých týdnech jsme byli svědkem opakovaných vyjádření jak členů představenstva, tak s představenstvem „spřátelených“ advokátů, ze kterých vyplývalo, že uspořádání sněmu ČAK on-line formou je zhola nemožné a neproveditelné. Advokátka a senátorka Mgr. Adéla Šípová, která se pokusila vytvořit svým návrhem zákonné podmínky pro takovouto možnost, byla představenstvem ČAK dehonestována způsobem, který dle názoru Unie advokátů, z.s. přesáhl hranice advokátské kolegiality a elementárního slušného chování. To vše se odehrávalo na pozadí skutečnosti, že na Slovensku je připraveno konání sněmu Slovenské advokátní komory on-line, a to včetně výlučně on-line hlasování.
19 Kvě 2021

Koho podporuje stávající představenstvo ČAK?

Představenstvo České advokátní komory se pro účely 8. sněmu České advokátní komory rozhodlo vybrat ty, které podpoří. Představenstvo podpořilo kandidaturu členů představenstva a náhradníků, kteří hodlají své místo v představenstvu ve volbách obhajovat, a dále se rozhodlo dát příležitost novým kandidátům, které někdo ze současných členů představenstva navrhl, a představenstvo následně schválilo.
20 Bře 2021

Sněm pouze prezenčně!

Dne 20. listopadu 2020 uveřejnil Advokátní deník obsáhlý článek JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., člena představenstva České advokátní komory o tom, proč je zhola nemožné, aby se na podzim 2021 konal volební sněm ČAK jinou než prezenční formou.
20 Led 2021

Kandidatura uskupení "Otevřená advokacie"

Jako první subjekt, vedoucí nové kandidáty do voleb orgánů České advokátní komory ohlásila platforma "Otevřená advokacie". V jejím rámci kandiduje i senátorka Adéla Šípová a Tomáš Nahodil.