Dodržování vnitrostavovských předpisů není nutné?

Advokátka Klára Samková se obrátila na předsedu Kontrolní rady JUDr. Mikše s podnětem na přezkoumání postupu ohledně hlasování představenstva ČAK. Jedná se o rozpor s organizačním řádem ČAK v souvislosti s nominací členů stávajícího představenstva na kandidátku ČAK, tímto představenstvem prosazovaným.
O odpovědi a další situaci v této věci vás budeme informovat.