Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

19 Zář 2021

ČAK má plnou informační povinnost

Jak jsme již informovali, Úřad na ochranu osobních údajů opakovaně rozhoduje, že ČAK má úplnou informační povinnost a musí odpovídat na dotazy, které jí jsou kladeny dle tzv. Informačního zákona - zák. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Pokud je nám známo, tak ÚOOÚ opakovaně - a to dokonce opakovaně ve stejné věci - ruší rozhodnutí ČAK o zamítnutí žádosti a přikazuje ČAK znovu rozhodnout. Čekáme, kdy ÚOOÚ dojde trpělivost, rozhodnutí ČAK "pouze" nezruší a rovnou přikáže informaci vydat...

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web