Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

16 Říj 2023

ČAK je politickým orgánem?

Unie advokátů, z.s., vyslovuje své znepokojení nad stále větší politizací České advokátní komory. Kromě ukrajinské vlajky je na budově České advokátní komory vyvěšena i izraelská vlajka. Připomínáme, že jediným úkolem České advokátní komory tak, jak ji definuje zákon o advokacii, je dohled nad řádným výkonem advokacie. ČAK je orgánem veřejné moci a dle názoru Unie advokátů, z.s. jí nepřísluší zasahovat do dalších kompetencí státu. Kromě toho má dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK stát vždy na straně práva a zákona. Jednání obou stran nově eskalujícího konfliktu - Izraele i Palestiny - přitom je v rozporu
9 Říj 2023

Ve dnech 9. - 10. 10. 2023 se uskutečnila 20. schůze představenstva ČAK

I tentokrát poreferujeme jen krátce o tom, co nás v zápisu zaujalo:

1) Představenstvo ČAK odhlasovalo zaslání dopisu s vyjádřením solidarity kolegům z Izraele. Toto hlasování proběhlo v poměru
8-0-0. Jak vyplývá ze zápisu, předseda ČAK, který následně dopis podepsal a odeslal, přidal do dopisu na první místo podporu státu Izrael. O tomto bodu však představenstvo nehlasovalo. Tím ovšem stanovisko

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web