Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

8 Srp

Advokátka Klára Samková ve sporu s ČAK o rozsah mlčenlivosti

V osobnostním soudním sporu, který Klára Samková vede s Českou advokátní komorou, jde v zásadě o dvě věci: ČAK Samkovou požádala o vyjádření ke stížnosti, která na ni byla vznesena, avšak nepoučila ji o tom, že může toto vyjádření odmítnout poskytnout. Následně pak Komora podle Samkové porušila povinnost mlčenlivosti podle zákona o advokacii, neboť ono vyjádření, které ČAKu v dobré víře poskytla, předala dále stěžovateli. Ten se měl před vznesením stížnosti v kanceláři Samkové chovat natolik agresivně, že z něj měly pracovnice kanceláře strach. Advokátka Samková i personál její kanceláře se nyní cítí jednáním Komory ohroženi na bezpečnosti, protože se obávají, že stěžovatel, kterého Komoře ve svém stanovisku popsala jako agresivní a narušenou osobu, se jí na základě tohoto stanoviska bude chtít mstít. Komora i předseda její kontrolní rady Jan Mikš, kterého Samková v této věci též žaluje, všechna obvinění Samkové odmítají. Podle nich se povinnost mlčenlivosti vztahuje výlučně na vztah advokáta a klienta a neplatí vůči osobám, které na advokáta podají u Komory stížnost. Podle představitelů ČAKu také ČAK není vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které mu advokát na základě výzvy ČAKu sdělí. 
4 Srp

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů, může dojít ke ztrátě

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů. Zatímco u datových schránek existuje archiv, u fyzické podatelny nic takového žádný předpis neukládá. Dokumenty se pouze zakládají do spisu. Na Českou justici se obrátila advokátka, které se takto „ztratilo“ podání na jednom z krajských soudů. Podle ministerstva se situace zlepší s novými nástroji v rámci elektronizace justice.

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web