Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

15 Lis

Další reakce z řad advokátů na uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou

Otázka nájemní smlouvy paláce Dunaj, uzavřená představenstvem ČAK na dobu 30 let, vzbuzuje stále další a další reakce. Komora místo toho, aby vyjasnila otevřeně všechny okolnosti, i nadále mlží a vyčítá svým členům, že se dostatečně nevěnují aktivitám představenstva a „nedávají pozor“. Připomíná to obvyklá vyjádření pachatelů násilných trestných činů, kteří svou oběť viní z toho, že neměla jít večer sama v parku a neměla mít minisukni. Unie advokátů, z.s. bude s napětím očekávat další vývoj, neboť jak vidno z přiložené reakce, která se objevila na sociální síti LinkedIn, zejména mladší generace advokátů má ke komunikaci i k jednání samotnému  představenstva České advokátní komory výhrady. Je ovšem otázka, do jaké míry tyto výhrady budou představenstvu ČAK vadit. Do sněmu je daleko, a konec konců, se zařizováním „společné kandidátky“, která předává moc z minulého představenstva do budoucího, jím „předzvoleného“, má i stávající představenstvo bohaté zkušenosti.
11 Lis

Stíhaný advokát Janoušek opouští vedení kanceláře Rowan Legal

JUDr. Martin Janoušek odchází z vedení kanceláře Rowan Legal, neboť je trestně stíhán. Jeho obhájcem je JUDr. Lukáš Trojan, místopředseda kontrolní rady České advokátní komory. Unie advokátů, z.s. bude s napětím pozorovat, zda advokát stíhaného dá z titulu své funkce podnět k zahájení kárného řízení, neboť trestný čin úplatkářství, zejména pokud bude prokázán, zajisté poškozuje dobré jméno advokacie.

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web