Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

14 Zář 2023

"Rajchlování" pokračuje

Dne 10. 7. 2023 informovala Unie advokátů, že proti JUDr. Jindřichu Rajchlovi byla vznesena kárná žaloba
5 Zář 2023

Hlavně důstojně a neadresně!

Dne 5. 9. 2023 odmítl místopředseda Kontrolní rady ČAK stížnost předsedkyně soudu v X, která se domáhala potrestání advokátky K. Samkové za to, že tato veřejně uvedla svůj názor na rozhodnutí soudu a obecně na rozhodování soudů v opatrovnických věcech. Ve svém stanovisku kritizovala soudy za to, že si jsou nedostatečně vědomy zásadních dopadů svých rozhodnutí na život těch, o kterých rozhodují a navíc že opatrovnickým soudcům schází vědomosti z vývojové psychologie, což neprospívá rozsudkům těchto soudů. Předsedkyně soudu považovala vyjádření tohoto názoru advokátky za dehonestující s tím, že případ, na kterém advokátka svůj názor demonstrovala, byl dle názoru stěžovatelky advokátkou zneužit k tomu, aby se zviditelnila. 

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web