Úkolem Unie advokátů bude dělat to, co by dle jejích členů a příznivců měla ve skutečnosti dělat Česká advokátní komora: totiž pomáhat advokátům v řádném výkonu jejich práce a hájit jejich oprávněné zájmy.

VÝZVA:
Advokáti, čelíte kárné žalobě a máte pochybnosti o tom, že je oprávněná? Ozvěte se nám!
Řekneme vám náš názor!

DOPORUČENÍ: Nechoďte před kárné senáty bez právního zástupce!
Ozvěte se nám - půjdeme s Vámi za příslib, že příště zastoupíte někoho vy!
Staňte se dobrovolnými zástupci advokátů před kárnými senáty! 
 

Aktuality

4 Kvě 2021

Podle NSS jsou meze přípustné kritiky úředníků přísnější, než u politiků

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu není možno nadávat úředním osobám, a to ani v písemném styku, neboť dochází k narušení veřejné správy. Tuto veřejnou správu však vykonává i Česká advokátní komora na poli dohledu nad řádným výkonem advokacie. Proto pozor, pokud se advokáti budou vyjadřovat k „prověřování stížnosti“, která na ně byla podána, musí tak činit pouze korektně! V souvislosti s některými výroky některých členů představenstva se však skýtá otázka, zda je dovoleno, aby „úřední osoba vykonávající veřejnou správu“ mohla veřejně nadávat ostatním...

Propagace členů

Lawyers

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

rodinné právo, obtížné případy, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky...

Otevřít web

Advokátní kancelář Kašpárek

Advokátní kancelář Kašpárek

komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Otevřít web

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

právní služby i v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR

Otevřít web