Od roku 2013 nemá ČAK platně zvolené orgány - nikomu to však, bohužel, nevadí

Je důvodné předpokládat, že jestliže je někde sdruženo asi 13 000 moudrých hlav s právnickým vzděláním, pak je daná organizace disponující takovou členskou základnou schopna pohlídat, aby nejednala protizákonně. Zejména se to pak týká těch, kteří za takovou organizaci jednají, tedy, rozuměj, odpovídají za ni. Bohužel, tento předpoklad je naprosto mylný.

Od roku 2013 se výsledky voleb na sněmech ČAK počítaly tak, že se urny s hlasovacími lístky ODVEZLY a kdesi, za nepřítomnosti zástupců jakýchkoliv kandidátů, se tzv. přepočítaly. Již v minulosti někteří „alternativní“ kolegové vyslovili... dejme tomu podiv nad nízkým počtem jim odevzdaných hlasů, kdy tento počet neodpovídal jejich vlastním zjištěním. Nyní se ukazuje, že k jistému... nedbalému počítání hlasů skutečně existoval prostor, a to prostor protizákonný.

V důsledku tohoto zcela vadného postupu České advokátní komory a organizátorů jejich sněmu je možno říci, že od roku 2013 komora nemá platně zvolené orgány komory. K tomu snad ani není co říci.

V každém případě je legitimní vznést požadavek, aby v připravovaném roce došlo ke sčítání hlasů řádným způsobem, a to za přítomnosti zmocněnců i dalších, stávajícím představenstvem nepodporovaných kandidátních uskupení.

https://advokatnidenik.cz/2021/07/16/hlasovaci-listky-nelze-ke-scitani-odvazet-mimo-snem-a-to-ani-pod-dohledem-policie-volebni-rad-to-nepripousti/