Ohlédnutí za sněmem

Tak máme po sněmu. Nelze než připomenout legendární slova bývalého předsedy vlády Ruské federace Viktora Černomyrdina. Nejde jen o jeho nejslavnější citát, totiž: „Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy“, ale také o neméně přiléhavá slova, že „Nikdy v životě se něco takového nestalo, a už je to tady zase.“.

Je po sněmu. Ke změně nedošlo prakticky k žádné. A ani nedojde. Zatímco slovenští kolegové na svém sněmu mohli hlasovat on-line, sněm České advokátní komory, a to především ústy svého nynějšího, případně i kandidujícího vedení, udělal vše pro to, aby k žádné on-line volbě nikdy dojít nemohlo. O tom svědčí způsob, jakým byl projednán návrh, směřující k tomuto uspořádání, který vzešel z dílny platformy „Otevřená advokacie“. 

Celý záznam sněmu můžete zhlédnout na YouTube - „8. sněm České advokátní komory 2021“ (viz: https://youtu.be/gKh2WN9yIfE), kdy je tento návrh projednáván v čase 4 hod a 28 minut...

Pro úplnost dodáme, že dne 3. 11. si nově zvolené představenstvo ČAK zvolilo na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedy.

Kompletní představenstvo je toto:

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda

Místopředsedové:

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
JUDr. Petr Toman, LL.M.

Členové:

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

JUDr. Tomáš Sokol

Mgr. Lukáš Trojan

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

JUDr. Michal Žižlavský

Náhradníci:

Mgr. Kamil Blažek

Mgr. Hana Gawlasová

Mgr. Pavel Kroupa

JUDr. Antonín Mokrý

Ke zvolení gratulujeme, avšak dokud nebude možno, aby se technicky jednoduchým způsobem, totiž pomocí on-line hlasování, mohli zúčastnit skutečně všichni advokáti, zůstávají i nadále pochybnosti o tom, zda by v případě skutečně všeobecné volby byli zvoleni právě tito členové představenstva. Členům zvolené kontrolní rady a kárných komisí se budeme věnovat v následujícím článku. 

Závěrem vyslovuje Unie advokátů, z.s. jednu až kacířskou myšlenku. Z hlediska dnešního pojímání advokacie je otázkou, zda bylo skutečně správným krokem zrušit Komoru komerčních právníků. Na Slovensku Komora komerčních právníků zůstala zachována a domníváme se, že tomu tak bylo ku prospěchu věci. Nejen kvůli „konkurenci“ komor, ale především kvůli tomu, že zájmy právníků, kteří se zabývají především obchodním právem a advokátů, kteří mají způsobem své práce daleko blíže postavení anglických barristerů, jsou prostě různé. Paradoxem je, že zájmy „barristerské“ byly dosud výrazným způsobem... řekněme diplomaticky... neprosazovány a z personálního obsazení představenstva ČAK nelze bohužel dovozovat, že by v budoucnosti mohla situace být výrazně odlišná. Unie advokátů, z.s. přesto doufá, že by snad k nějakým změnám mohlo přece jen dojít a k tomu přeje novému představenstvu hodně zdaru.