Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj

Přinášíme stanovisko Unie advokátů k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou. Reflektujeme v něm jak způsob prezentace této nájemní smlouvy vlastní členské základně ČAKu, tak i možnosti, jakými má tato členská základna možnost hospodaření Komory se svěřenými prostředky ovlivnit a další skutečnosti, které se do otázky výběru sídla Komory i důsledků z tohoto vyplývajících promítají.

Ze zápisu představenstva vyplývá, že představenstvo ČAK uzavřelo nájemní smlouvu na prostory v právě rekonstruovaném paláci Dunaj, kde měla Komora pronajaté prostory od roku 2004. Členové Unie advokátů, z.s. měli v dobré paměti situaci, ke které došlo v předcházejícím volebním období předsedy JUDr. Jirouska, který měl v úmyslu postavit pro Českou advokátní komoru zvláštní novou administrativní budovu a za tímto účelem dát do zástavy i dosavadní sídlo České advokátní komory. Následkem tuhého odporu jednoho z členů představenstva, který byl zvolený jako nezávislý, tehdejší představenstvo od svého záměru upustilo.

Protože kromě onoho zápisu ze zasedání představenstva, který neobsahoval naprosto žádné podrobnosti k uzavírané nájemní smlouvě a u vědomí skutečnosti, že by se záměr ohledně pronájmu mohl obsahovat obdobně netransparentní prvky, jako obsahoval dřívější záměr na výstavbu nové budovy, požádala předsedkyně Unie advokátů, z.s. o možnost získání textu nájemní smlouvy. Toto jí nebylo umožněno, text nájemní smlouvy jí byl předložen k nahlédnutí v kanceláři JUDr. Čápa za jeho bedlivého dohledu a napomínání, aby si smlouvu nefotila. Kupodivu k tomuto dozoru povinnost mlčenlivosti ohledně této dohody K. Samkové předložena nebyla. 

Unie advokátů, z.s. se nechce na tomto místě vyjadřovat ke znění smlouvy, která je dosti komplikovaná a obsahuje některé skutečně nestandardní prvky, u jiných smluv obdobného druhu nevídané. Snad jen v obecnosti je možno říci, že vlastník nemovitosti se zbavil naprosto všech svých povinností a do „služeb“ jsou zahrnuty i položky, k jejichž úhradě je ze zákona povinen majitel. V tomto směru je tedy smlouva v některých bodech neurčitá. 

Co však Unie advokátů, z.s. skutečně udivuje a považuje za nesprávné, je fakt, že k tak zásadnímu kroku, který ovlivní činnost Komory na dalších 30 let, přistoupilo představenstvo prakticky v utajení. Česká advokátní komora je samosprávná organizace, ovšem tato „samosprávnost“ se projevuje jednou za čtyři roky, kdy je uspořádán volební sněm. Toho se nejvíc kdy zúčastnilo 21 % advokátů, a to v době, kdy jich byla prakticky polovina oproti dnešnímu stavu. Samospráva je tedy ve skutečnosti potlačena na nejvyšší možnou míru, a jak vidno z daného případu, představenstvo je oprávněno uzavřít „samosprávně“ smlouvu s celkovým plněním zhruba čtvrt miliardy korun. Unie advokátů, z.s. je přesvědčena o tom, že další způsob organizace jediné (povinné) členské organizace advokátů mělo probíhat ve formě veřejné členské diskuse, v jejímž rámci by byla zvažována další, ekonomicky a možná i organizačně vhodnější řešení. Dlužno podotknout, že se nelze vyhnout domněnce, že vznik grandiózního sídla v dochozí vzdálenosti od reprezentačního sídla ČAK je nemístným posílením pragocentrismu, pro který není objektivní důvod. Nereflektování existence nových technologických možností, pragocentrismus a neúcta k vlastním členům je to, co Unie advokátů, z.s. České advokátní komoře dlouhodobě vytýká. „Samosprávnost“ neznamená jen volby jedenkrát za čtyři roky. Je to taky permanentní a flexibilní komunikace s vlastními členy. Ze způsobu jednání představenstva ČAK lze bohužel vyčíst pouze a jen přezíravost k vlastní členské základně. Je to dáno především tím, že tato členská základna je povinná.  Pokud chce kdokoliv vykonávat práci advokáta, nemá jinou možnost než být „členem“ České advokátní komory - a platit příspěvky. Z toho pak plyne i další velmi zvláštní přístup představenstva ČAK k další oblasti její činnosti, totiž k hospodaření s vybranými prostředky. Nezapomínejme, že roční rozpočet ČAK činí cca čtvrt miliardy  a jedná se o rozpočet vzácně vyrovnaný. Kolik se vybere - tolik se utratí. Představenstvo se také nemusí bát toho, že by se dostalo do nějaké finanční nouze: členské příspěvky se vyberou prostě vždy, takže rozpočet bude také vždy naplněn.

Unie advokátů, z.s. se domnívá, že Česká advokátní komora by měla změnit svůj způsob jednání s vlastní členskou základnou a začít s ní komunikovat otevřeně o dalším směřování české advokacie. Jednou z takto otevřené diskuse by měla být i diskuse o tom, zda Komora skutečně potřebuje 1500 m² superluxusních prostor v centru Prahy, kde se nedá ani zaparkovat, což členové ČAKu, přijíždějící ze všech koutů republiky na školení, zajisté ocení.


https://advokatnidenik.cz/2020/10/30/cak-se-vyjadrila-k-najemni-smlouve-myslikova-a-palac-dunaj/