Další specializovaný advokátní spolek založen! - Unie mediálních advokátů!

Zahájila to Unie obhájců, která se soustředila na otázky obhajoby v trestním právu, pokračovala Unie rodinných advokátů, vedená nyní svou zakladatelkou, předsedkyní a senátorkou Danielou Kovářovou, přidala se Unie advokátů, která se soustředí na obhajobu zájmů advokátů a nyní je zda další sdružení advokátů, které se specializuje na problematiku mediální ochran, zejména ochrany osobnosti.
Spolek sdružuje odborníky z řad advokátů, podnikových právníků a mediálních poradců zaměřujících se v rámci mediálního práva na specifickou oblast ochrany osobnosti. Spolek vznikl za účelem sdružování erudovaných odborníků, kteří se skutečně zabývají problematikou ochrany osobnosti.

Posláním Spolku je poskytovat prostor pro zkoumání otázek týkajících se práva na ochranu osobnosti, a to zejména prostřednictvím:
- sledování národní a mezinárodní úpravy ochrany osobnostních práv a svobody projevu a vyvíjením iniciativy k jejímu zlepšování;
- studia a srovnávání národní i mezinárodní judikatury, národních úprav ochrany osobnosti, projektů směřujících k vývoji, zlepšení či sjednocování těchto právních úprav;
- účasti na studiích a aktivitách národních a mezinárodních organizací sledujících stejné cíle;
- odborné podpory poskytované zákonodárným orgánům, úřadům, soudům a mezinárodním organizacím při přípravě legislativy a při její implementaci;
- poskytování stanovisek k případům na národní i mezinárodní úrovni;
- pořádání seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí v oboru práva na ochranu osobnosti.
 
Možnost, jak se stát členem, případně činnost alespoň sledovat, je možné na  www.umacr.cz, kde je možné se též přihlásit k odběru novinek.
 
Advokátním kolegům i dalším členům a příznivcům spolku  přejeme plný úspěch a neutuchající nadšení v jejich činnosti!