ČAK je politickým orgánem?

Unie advokátů, z.s., vyslovuje své znepokojení nad stále větší politizací České advokátní komory. Kromě ukrajinské vlajky je na budově České advokátní komory vyvěšena i izraelská vlajka. Připomínáme, že jediným úkolem České advokátní komory tak, jak ji definuje zákon o advokacii, je dohled nad řádným výkonem advokacie. ČAK je orgánem veřejné moci a dle názoru Unie advokátů, z.s. jí nepřísluší zasahovat do dalších kompetencí státu. Kromě toho má dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK stát vždy na straně práva a zákona. Jednání obou stran nově eskalujícího konfliktu - Izraele i Palestiny - přitom je v rozporu

s mezinárodním právem. Jeho porušování kteroukoliv ze stran je dle UA nepřijatelné  a nemělo by by být podporováno. Kromě toho má dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK stát vždy na straně práva a zákona. Jednání obou stran nově eskalujícího konfliktu - Izraele i Palestiny - přitom je v rozporu s mezinárodním právem. Jeho porušování kteroukoliv ze stran je dle UA nepřijatelné  a nemělo by by být podporováno.