Historie: nový zákon o advokacii č.128/1990 Sb.

Jeden z prvních zákonů, který projednávala Česká národní rada (pro později narozené: parlament České federativní republiky) byl nový zákon o advokacii, který následně nesl č. 128/1990 Sb. K jeho projednání došlo ve středu 25. dubna 1990 a byl po krátké rozpravě schválen. Tímto zákonem se vrátila advokacie mezi tzv. svobodná povolání a byla ustavena Česká advokátní komora. Původní návrh zákona byl poslanci mírně změněn, o čemž svědčí oba parlamentní tisky.  K tomuto též přinášíme i další dokumenty, související s projednáváním tohoto historického zákona.

Tyto dokumenty naleznete v sekci Právní předpisy o advokacii.