Právní předpisy o advokacii

5 Dub 2021

Kárný řád

Přinášíme úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. srpna 1996, kterou se podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád).
13 Úno 2021

Podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb

V usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb (v platném znění), je zejména uvedena povinnost, že advokát je povinen v rámci prošetřování stížnosti na něj předložit kontrolní radě veškerou dokumentaci nebo klientský spis. Je zde také uvedeno, že advokát je povinen uchovávat spisovou dokumentaci po dobu pěti let.
10 Led 2021

Etický kodex advokáta

Přinášíme etický kodex advokáta - usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.
16 Říj 2020

Smírčí řád ČAK

Usnesení představenstva ČAK ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád).
16 Říj 2020

Organizační řád ČAK

Usnesení sněmu ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory.
16 Říj 2020

Kancelářský řád České advokátní komory

Unii advokátů, z.s. se podařilo získat Kancelářský řád České advokátní komory, o kterém lze říci především to, že o jeho existenci je možné se dozvědět pouze ze zápisů představenstva a nepřímých odkazů. Na webu České advokátní komory není, bohužel, kancelářský řád přístupný, ač se jedná o vnitrostavovský předpis. Bohužel ČAK odmítla poskytnout Kancelářský řád v elektronické podobě, proto přinášíme pouze místy lehce vlnitý scan. Za nižší kvalitu zobrazení, která však nesnižuje čitelnost textu, se omlouváme.