Etický kodex advokáta

Přinášíme etický kodex advokáta - usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.
Příloha Size
Etický kodex advokáta.doc 123.5 KB