NOVÝ Stálý volební řád sněmu České advokátní komory

Na sněmu České advokátní komory byla dne 22. 10. 2021 přijata novela Stálého volebního řádu sněmu ČAK, která přinesla jednu zcela zásadní změnu.

V předcházejícím „Stálém volebním řádu“ dle ust. čl. 5 odst. 3. platilo, že:

Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů.

Na základě návrhu, předloženého Sněmu platformou „Otevřená advokacie“ došlo k novému znění citovaného ustanovení, které nyní zní:

Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, který kandiduje některým ze způsobů podle čl. 3.

To v praxi znamená, že již není ke kandidatuře zapotřebí získávat 50 podporovatelů, ale představenstvo musí zařadit každého, kdo o to sám požádá. Úplné znění Stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory" přinášíme ZDE.