Nová pravidla ČAK pro ověřování podpisů v ověřovací knize

K 1. 12. 2022 přijalo představenstvo České advokátní komory nová pravidla pro ověřování podpisů v ověřovací knize.

K tomuto vydala ČAK i manuál, který uvádíme v příloze a též "vzor "tiskopisu knihy k prohlášení o pravosti podpisu. Vzor prohlášení z dílny ČAK považuje UA za poněkud méně použitelný, protože vše je v poznámce pod čarou, proto uvádíme náš vzor, který je dle našeho názoru srozumitelnější.

Stručně shrnujeme jednotlivá úskalí nové úpravy takto:

1)  nerozlišuje se vlastní a cizí listina, 

2) pokud má listina přílohy, tak pořadí je následující: a) listina, b) podpisy, c) příloha (v pravém rohu opatřena nápisem příloha č. __),

3) pokud má listina více stran, je nutno secvaknout vše i s listinou na podpisy a přelepit - tuto přelepku není nutno podepisovat, stačí razítko advokáta (pokud je tam alespoň jméno, příjmením, tituly a ev. č.),

4) povinnost advokáta ověřit platnost dokladu (doporučuje se si i uložit printscreen ověření platnosti), odkaz na ověřování platnosti dokladu je zde: https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/),

5) každý řádek v knize je příslušný pro jedno prohlášení o pravosti podpisu jedné podepisující osoby,

6) na rozdíl od předcházející úpravy může doložka o prohlášení pravosti podpisu obsahovat pouze údaje jedné jednající osoby. (Za což tedy ČAK děkujeme, že se podařilo s vaničkou vylít i dítě. Tato změna úpravy je nepochopitelná a věc se UA jeví tak, že členové představenstva sami pravděpodobně vůbec knihu na ověřování podpisů nemají, takže s tím nemají vůbec žádné osobní zkušenosti. V každém případě tímto nedošlo ke zjednodušení administrativy a naopak došlo k nutnosti dalších tisků na dalších zbytečně vyplýtvaných papírech.),

7) nově byly odstraněny nejasnosti ohledně více podpisů jedné osoby na téže listině, v tomto případě se přiděluje v knize prohlášení ohledně všech podpisů této osoby jen jedno běžné číslo,

8) zakázáno je uvádět kdekoliv rodné číslo, uvádí se pouze datum narození a nově je povinnost uvádět i místo narození,

9) pokud si advokát pořizuje kopii dokladu, musí mít souhlas podepisujícího (Doporučujeme pořídit si razítko s nápisem "Souhlasím s pořízením kopií dokladů, v ..... dne....." k čemuž klient připojí podpis.),

10) v případě, že se připravený zápis nezrealizuje, je potřeba tuto skutečnost v knize výslovně uvést s důvodem.

Unie  advokátů vřele doufá, že vbrzku bude provedena novela novely, která odstraní nemožnost v jedné doložce uvádět najednou ověření podpisů více osob.