Podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb

V usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb (v platném znění), je zejména uvedena povinnost, že advokát je povinen v rámci prošetřování stížnosti na něj předložit kontrolní radě veškerou dokumentaci nebo klientský spis. Je zde také uvedeno, že advokát je povinen uchovávat spisovou dokumentaci po dobu pěti let.