JUDr. Jindřich Rajchl stíhán Českou advokátní komorou za své protiválečné vyjádření.