Případ Grosam x ČR u ESLP končí

Čas od času se stane, že se nějakému soudu podař se doopravdy ztrapnit. Zde Unie advokátů posílá klíčenku Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kdy tento senát - na rozdíl od "malého" senátu určil, že stížnost byla podána opožděně. Tuto opožděnost odvodil od své vlastní komunikace se stěžovatelem, přičemž samozřejmě na to, kdy ESLP stěžovateli odpoví, případně kdy mu položí otázky, nemůže mít stěžovatel naprostožádný vliv. Logika řízení tím utrpěla zcela zásadní ránu.

Co se týká dalšího, je nutno připomenout, že senát ESLP se ve svém původním rozsudku z června 2022 se z vlastní iniciativy zabýval otázkou, zda složení kárného senátu odpovídalo právu stěžovatele na nezávislý a nestranný soud. O kárném provinění stěžovatele totiž rozhodoval zvláštní senát NSS složený kromě dvou soudců z povolání také ze čtyř přísedících, podle senátu štrasburského soudu ustanovených netransparentním způsobem a bez dostatečných záruk proti vnějším tlakům. Velký senát, složený ze sedmnácti soudců, ve svém rozhodnutí z 1. června 2023 uznal, že stěžovatel tuto námitku neuplatnil před vnitrostátními orgány ani ve stížnosti k ESLP. Učinil tak poprvé až v pozdějším podání, tedy po uplynutí předepsané šestiměsíční lhůty, takže se danou námitkou původní senát neměl pravomoc zaobírat.

Je signifikantní, že i ESLP upřednostňuje právní formalismus před meritorním projednáním věci. Při dlouhodobém sledování rozhdnutí "malých" a "velkých"" senátů ESLP nemůže Unie advokátů, z.s. dojít k jinému názoru, než k tomu, že v případě obzvláště exponovaných případů přichází i další, neprávní aspekty, dle kterých je rozhodováno. Přiznejme si, že vítězství J. Grrosama v této věci by znamenalo nejen pro exekutory, ale i pro advokáty, a to nejen v ČR, ale po celé jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva, nutnost zásadní změny výkonu kárných pravomocí profesních komor. A kdo by to chtěl, že? Je signifikantní, že Česká advokátní komora se z tohoto výsledku raduje... Inu, co naděláme. Úkol doby je jasný: příště znovu a lépe, aneb chybami se člověk učí.

 

https://www.ceska-justice.cz/2023/06/strasburk-zmenil-den-podani-stiznosti-exekutora-grosama-a-zamitl-ji/

https://advokatnidenik.cz/2023/06/02/ceska-vlada-uspela-ve-dvou-vyznamnych-pripadech-pred-velkym-senatem-eslp/