Unie advokátů vítá svobodné vyjadřování názorů

Na předsedkyni Unie rodinných advokátů a senátorku JUDr. Danielu Kovářovou se sesypala řada stížností, když vyjevila svůj názor na sex v manželství jako na téměř "povinnou složku" manželského života. Unie advokátů již dříve se vyslovila k tomuto názoru paní senátorky a kolegyně zdrženlivě, neboť je toho názoru, že i když přivádění dětí na svět je pochopitelně "úkolem" manželství, zdaleka z toho nevyplývá povinnost sexu.
Toto prohlášení též považuje za poněkud necitlivé vůči těm párům - a to manželským i partnerským - které z nejrůznějších důvodů děti mít nemohou. Přesto si jsou - respektive mají být -  manželé vzájemnou oporou a jejich vztah, včetně vztahu právního, má i bez dětí nepopiratelný význam. A to jak pro ně samotné, tak i pro stát. Bez ohledu na tuto nikoliv zásadní názorovou neshodu Unie advokátů, z.s. již dříve zaujala stanovisko, dle kterého je kárné stíhání JUDr. D. Kovářové za tyto její názory zcela nepřípustné. Unie advokátů je skutečně potěšena, že v tomto bodu se shodne i s Kontrolní radou České advokátní komory, která tyto výroky posoudila a dospěla k názoru, že "výroky nenaplňují zákonné znaky kárného provinění podle zákona o advokacii."
Unie advokátů, z.s., vyjadřuje naději, že Česká advokátní komora se přidrží své vlastní judikatury a náhledů na svobodné vyjadřování názorů i dalšími advokáty a i v dalších případech se nebude snažit je "převychovat", případně jejích názory "korigovat", jak tomu bohužel jsme v několika případech svědky. Kolegyni JUDr. Daniele Kovářové gratulujeme ke zbavení se břemene (nepovinného ovšem) vyjadřování se k věěci v rámci kontrolního řízení.