STAY TUNED (aneb uvidíme jak to dopadne...)

V číslu 6/2023 Bulletinu advokacie vyšel rozhovor s předsedou ČAK, p.t. Robertem Němcem. Obsahem článku je především otázka advokátního tarifu. Co k tomu říci? Nelze nevzpomenout bývalého předsedy Rady ministrů Ruské federace, prezidenta Ruské federace a posléze též předsedy vlády Ruské federace, Viktora Stěpanoviče Černomyrdina a jeho slavného výroku: "Chtěli jsme to udělat co nejlíp, a dopadlo to jako vždycky." Jasně, že Česká advokátní komora správně chtěla zvýšení advokátního tarifu! Bohužel to

 chtěla asi tak o deset let později než měla. Báječně se strefila přesně do doby, kdy důležitější jsou tanky než právo na spravedlivý proces, a z toho také vyplývají priority vlády. Že je k prosté a drobné novele vyhlášky ministerstva vedena rozsáhlá legislativní diskuse, svědčí o mnohém. Bohužel též a možná především o naprosto nekvalitní přípravě textu novely. V momentě, kdy podzákonnou normu charakteru advokátního tarifu přejede v legislativním připomínkovém řízení "jako suchou stráň" Telekomunikační úřad, o čemž jsme již referovali dříve, je něco tak špatně, že snad je lépe se k tomu, kdo za co může, ani nevyjadřovat... Defétismus předsedy ČAK přímo prýští z každého jeho výroku. Takže nezbývá, než připomenout ještě jeden z citátů Černomyrdina, totiž: "Učitelé a lékaři chtějí jíst prakticky každý den!" Advokáti by, prosíme pěkně, si taky rádi zakousli, nejlépe denně...

(Protože Bulletin advokacie je zde především proto, aby narůstal autorům článků citační index a dle našich vědomostí jej prakticky nikdo nečte, přinášíme rozhovor s předsedou ČAK z Bulletinu zde).