Důstojnost advokáta dle Sokola

Jedním z okruhů stíhání advokátů Kárnou komisí je porušení "důstojnosti advokátního stavu". Tohoto provinění je možno se dopustit různým způsobem, jedním z nich je, když advokát zastává "nesprávné" názory, druhým je, že mluví sprostě. Druhé ovšem platilo pouze tehdy, pakliže jste byl "plebejským" advokátem, nikoliv advokátem "se vztahy ke Komoře". Kolega Petr Němec ovšem přiměl kárné orgány komory, aby stejné případy byly posuzovány stejně. Přístup, který je úplným základem spravedlivého procesu, byl do té doby České advokátní komoře zjevně neznám. Unie advokátů, z.s., upřímně Komoře přeje, aby jí toto čerstvě nabyté poznání vydrželo, a to i v posuzování kárných prohřešků advokátů s jiným obsahem.
(Děkujeme Hospodářským novnám za umožnění sdílení tohoto článku)