Nane love - nane love (nejsou prachy - není láska)

Soudům docházejí peníze na úhrady elektřiny, ale taky odměny soudním znalcům, tlumočníkům, ex offo advokátům a poprvé také hrozí, že nebude na mzdy soudcům. To vypadá na první pohled jako jedna velká legrace, kdy na podobné "nane - nane" jsme v minulosti zažili už několikrát. Dnes je však situace přece jen poněkud jiná. Především - propast v rozpočtech justice má na svědomí jejich "vyžrání" odměnami exekutorů za zastavení neúčelných exekucí. Nic proti tomu, že odměna za práci má být hrazena. V praxi je však zřejmé, že exekutoři mají prostě lepší lobbying než advokáti, kterým již 16 let nebyl zvýšen advokátní tarif ani o inflaci, akže dnes fakticky pracují za méně než poloviční odměnu oproti době, kdy byl advokátní tarif přijat.

Vzniklá situace také ukazuje na to, že ekonomické "balíčky" současné vlády jsou nejen rozpočtově nezodpovědné, ale ve své podstatě nemají nic společného ani s ekonomií, ani s rozpočtem - a s právem už vůbec ne. Stát je totiž garantem dodržování práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách. A základem tohoto práva je funkční justice. Ta ovšem začíná odplouvat v dál... Vzniká tedy situace, kdy nejenomže jsou advokáti soustavně státem poškozování a fakticky jsou nuceni pracovat za velmi nevýhodných finančních podmínek, ale navíc se začíná bortit i prostředí, ve kterém působí - totiž rámec právního státu. To má samozřejmě své důsledky, které se projevují i stálým odlivem jak advokátů tak advokátních koncipientů z registrů České advokátní komory. Ministrovi spravedlnosti - a dle názoru Unie advokátů, z.s., bohužel ani České advokátní komoře - v úplnosti nedochází, že může poměrně velmi rychle dojít ke stavu, kdy k záchraně justice a právního státu jako způsobu fungování společnosti nepomohou ani peníze... pakliže totiž dojde jednou k systémovému zlomu, náprava trvá extrémně dlouho a obvykle k ní dochází velmi bolestným způsobem; to ovšem za předpokladu, že vůbec co napravit lze. Maximální opatrnost a přijetí systémových opatření je proto více než nutné. Doufejme, že se k nim Ministerstvo spravedlnosti odhodlá. 
 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudy-rozpocet-ministerstvo-spravedlnosti-financi-znalci-tlumocnici-advokati.A230825_170439_domaci_prch