Aktuality

20 Bře 2021

Sněm pouze prezenčně!

Dne 20. listopadu 2020 uveřejnil Advokátní deník obsáhlý článek JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., člena představenstva České advokátní komory o tom, proč je zhola nemožné, aby se na podzim 2021 konal volební sněm ČAK jinou než prezenční formou.
13 Bře 2021

Nic o tom nevím, ale do advokátů si kopnu

Unie advokátů, z.s. vyjadřuje svou podporu předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi a jeho stanovisku k názoru prof. Pafka ohledně odměny soudních znalců. Z článku je bohužel vidět, že pan profesor Pavel Pafko toho o advokacii mnoho neví. Je však zvykem v české kotlince hledět na lékaře jako na osobu vševědoucí, což se také, bohužel, projevuje i na politické scéně, kde ke zvolení významně přispěje bílý plášť a stetoskop zavěšený přes krk (což na příklad při kandidatuře onkologa působí obzvlášť pikantézně...).
9 Bře 2021

Advokát Trojan: „Obvinění mého klienta Janouška z nabízení úplatku bylo zjevnou provokací ze strany pana Kremlíka“

Co všechno si musí advokáti nechat dát líbit? Od Ústavního soudu jsme se již dozvěděli, že o advokátech je dovoleno šířit lži, protože jsou „veřejně činní“. Z toho údajně vyplývá, toho prostě musí "víc snést" a mají menší právo na ochranu své pověsti. Dále jsme běžně svědky toho, že advokáti jsou veřejností ztotožňování se svými klienty (a to i v případě ex-offo obhajob), včetně kriminálních skutků jejich klientů. Nyní jsme postoupili do dalšího „levelu“. Jak vyplývá z případu „Kremlík x Janoušek“, bylo funkční strategií v případě odhalení vlastních problémů se zákonem, obvinit advokáta z trestného činu. Naštěstí se ukázalo, že jsou určité limity, které již skutečně není možno překročit... Gratulujeme kolegovi Janouškovi k ukončení případu a doufáme, že v rámci obhajoby nejen sebe, ale i celého advokátního stavu se bude bránit proti křivému obvinění, které vůči němu oznamovatel jeho údajného protizákonného jednání vznesl.
8 Bře 2021

Zákon o mnohém jiném než Anti-Money-Laundering

K 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona, nazývaného "AML" - tedy Anti-Money-Laundering, česky zákon proti praní špinavých peněz. Přílepky v tomto zákonu došlo k zásadním změnám v zákonu o advokacii, zejména ve smyslu posílení veřejné moci, vykonávané Českou advokátní komorou.
24 Úno 2021

K právu na informace

Od 2. ledna 2020 jsou účinná některá ustanovení zákona č. 111/2019 Sb., kterými byl novelizován i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle této novely získal Úřad na ochranu údajů dvě nové kompetence. Úřad je nyní oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace – rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu. Při přezkumném řízení se postupuje dle správního řádu.
23 Úno 2021

Ještě ke vzájemnému prokazování si plných mocí advokáty

Stále znovu a znovu se vrací otázka, zda si advokáti mají navzájem zasílat plné moci. Jak již bylo uvedeno níže,
v roce 1995 zaujal tehdejší tajemník ČAK JUDr. Klouza stanovisko, že advokáti si plné moci navzájem nemají prokazovat.
21 Úno 2021

Je systém profesních komor mimořádně špatně nastaven?

Advokáti Záhumenský a Záhumenská jsou toho názoru, že ano. Předestírají, že „jediným správným způsobem regulace svobodných profesí je nastavení systému akreditace pro komory. Když právnická osoba akreditaci získá, měla by mít možnost být plnohodnotnou profesní komorou. Není už únosné, aby existovala jen jedna komora, která diktuje všem, co je správné, aniž by sama zastávala morální hodnoty a pomáhala společnosti. Myslíme si, že je načase usilovat o novelu zákona.“