Klára Samková – proklínání tureckého velvyslance a následný spor s ČAK

Dne 6. 6. 2016 proběhlo před velvyslanectvím Turecké republiky čtení textu K. Samkové „Máme se bát islámu?“, na který byla autorka textu také pozvána. V rámci svého krátkého projevu se vyjádřila k předcházejícím projevům tureckého velvyslance, který dle jejího názoru porušil diplomatický protokol a usiloval o omezení svobody projevu v ČR, a tzv. jej „proklela“. Za toto své jednání byla Českou advokátní komorou kárně odsouzena. Městský soud v Praze dne 27. 4. 2022 rozhodnutí Odvolacího kárného senátu ČAK zrušil s odůvodněním, že advokáty nelze stíhat za projevy, které alespoň minimálně nesouvisí s výkonem advokacie.